פרויקט האנליזה של הבורסה יוצא לדרך

יום ב', 18 באוגוסט 2014
 
הבורסה ממשיכה ליישם את המלצות  הוועדה לקידום השקעות בחברות ציבוריות הפועלות בתחום המחקר והפיתוח.
בהמשך למדד ת"א טק-עילית שהושק ב-11 במאי, 2014 אישר דירקטוריון הבורסה בישיבתו ביום 27.7.14  את פרויקט האנליזה לחברות הטכנולוגיה והביומד הנסחרות בבורסה ולתתי הענפים של ענפי הטכנולוגיה והביומד.
 
אחד המנגנונים החשובים והמוכרים בעולם  לקידום תמחור הולם של חברות נסחרות הינו פרסום אנליזות של גופי מחקר, המסייעות בבחינת המידע המפורסם על ידי החברות ובתמחור ניירות הערך שלהן. בבורסה של תל-אביב נסחרות כ-130 חברות טכנולוגיה וביומד, אך בשוק הישראלי כמעט ולא מפורסמות אנליזות על תחום זה. פרויקט האנליזה שאושר בדירקטוריון הבורסה מיועד לעודד השקעה בחברות אלה, באמצעות הורדת מחסום חוסר ההבנה הקיים בשוק.
 
פרויקט האנליזה יכלול שני סוגי אנליזה:
אנליזה בלתי תלויה על חברות הייטק בודדות: שתמומן ע"י החברות המסוקרות, על פי מנגנון שפורסם ע"י רשות ניירות ערך במסגרת הוראה בעניין תגמול בגין עבודת אנליזה- 
http://www.isa.gov.il/Consultants_Marketers/233/2315/Documents/Isa0104.pdf
 
במסגרת המנגנון: 
- כל חברה מסוקרת תיכלל בתוכנית למשך שנתיים לפחות. 
- האנליזות תפורסמנה בשפות עברית ואנגלית, לפחות ארבע פעמים בשנה, לאחר פרסום הדו"חות הכספיים של החברה המסוקרת. מתוך אלה יהיו עבודת האנליזה הראשונה ועבודות האנליזה שיפורסמו לאחר הדו"חות הכספיים השנתיים בהיקף נרחב 
- חברת המחקר תפרסם עדכון לעבודת אנליזה לאחר דיווח של חברה מסוקרת על אירוע מהותי, במידה ולדעת חברת המחקר האירוע המהותי מצריך עדכון בעבודת האנליזה האחרונה שניתנה.
 
בנוסף לאנליזות אלה, תממן הבורסה אנליזה על תתי הענפים שנכללים בענף הטכנולוגיה והביומד, כמפורט:
- בענף הביומד 3 תת ענפים: ביוטכנולוגיה, מכשור רפואי, השקעות במדעי החיים.
- בענף הטכנולוגיה 8 תת ענפים: שירותי מידע, תוכנה ואינטרנט, אלקטרוניקה ואופטיקה, ביטחוניות, ציוד תקשורת, מוליכים למחצה, קלינטק והשקעות בהייטק.
בתקופה הקרובה תפרסם הבורסה מסמך להגשת הצעות לחברות מחקר ישראליות ובינלאומיות המעוניינות לקחת חלק בפרויקט. בבורסה מעריכים כי החברה שתפרסם את האנליזה תבחר עד סוף השנה.