פתרון להפצה חכמה עבור כל ערוצי הדיוור בארגון

יום ב', 15 ביוני 2015

 

קבוצת אמן הרחיבה ושכללה לאחרונה את מערכות ההפצה בארגון  בעזרת מוצר ה-SendIT.

בעזרתו  יכולים ארגונים לנהל את כל ההפצה הארגונית בערוצי השיווק השונים בצורה מהירה ופשוטה. כחלק מפלטפורמת ה-FormI  של קבוצת אמן, גם ה-SendIT   משתמש בתשתיות אינפורמטיקה לעיבוד וניהול הנתונים. 

בעזרת הגרסה החדשה של ה-SendITיכולים כעת ארגונים להשיג תשתית רוחבית אחודה כלל ארגונית להפצת פלט דינאמי.

ה-SendITמציע הפצה רב-ערוצית של תכתובות הארגון, הפצה בהתאם לחוקי הרגולציה הקיימים והתאמה לחדשים, הפצה הכוללת ערוצים דיגיטאליים ודפוס,  הפצה אופטימלית בעלות מינימלית  המתאימה לארגון, וגם בקרות שליחה, ניטור חכם  ודוחות תפעוליים על פי קריטריונים שונים.

אופן ההפצה של ה-SendIT כולל כמה אופנים:

•         יצירת קמפיינים מחזוריים אוטומטיים (כמו הפצת חשבוניות חודשיות או כל דוח  וסטיינטמנט או מסמך תקופתי מתוזמן שהארגון שולח ללקוחותיו )

•         יצירת קמפיינים יזומים חד-פעמיים (לשימוש אנשי התפעול והשיווק)

•           שליחה לפי דרישה Send On Demand

.

וכן לשליחת מייל /מסמך לסיכום שיחה טלפונית של נציג עם לקוח, שליחת סיכום עסקה או כל פעולה שנעשתה מול הלקוח.

 

בנוסף הוא מאפשר לנהל קמפיינים במספר מסלולים: למשל, ניתן להגדיר מסלול הפצה, כמו תחנות שונות בהפצה עם עדיפויות לערוצים שונים (למשל מייל, פקס, דואר) או בקרת ההצלחה כתנאי לפתיחת המייל תוך תקופה מסוימת (למשל אי פתיחת המכתב תוך 3 שבועות תיחשב ככישלון ואז המערכת תפיץ אוטומטית מחדש באותו הערוץ או תפנה לערוץ הפצה אחר).