צפי להמשך הצמיחה הכלכלית

יום ד', 3 באוגוסט 2011

 

סקר החברות של לשכת המסחר תל אביב והמרכז, הבוחן את ציפיות החברות מענפי המסחר והשירותים למחצית השניה של 2011 בהשוואה למחצית הקודמת, מעלה כי  56% מהחברות צופות עליה במכירות בחציון השני של 2011, 38% מהחברות צופות עליה ברווחיות, 62% מהחברות צופות יציבות במספר המועסקים ו- 22% מהחברות צופות כי תחול עליה במחירי המוצרים והשירותים שהן מציעות.

להערכת כלכלני הלשכה הצפי להתייקרות המחירים נובע בעיקר מעלייה במחירי התשומות ובהם דלק, חשמל והעלאת שכר המינימום. הענפים בהם החברות ציינו על צפי לעליה במחירי המוצרים והשירותים הם חשמל ואלקטרוניקה, צעצועים, וקמעונאות.

הסקר נערך על ידי אגף כלכלה ומסים בלשכת המסחר תל אביב והמרכז בראשות ישראלה מני, בהשתתפות 149 חברות ממגזר המסחר והשירותים, בתחומי התקשורת, החשמל והאלקטרוניקה, מחשוב, מכשור טכני, שירותים עסקיים, מזון, ציוד רפואי, קמעונאות ועוד.

כ- 65% מהחברות הן מענף השירותים ו- 35% מהן משתייכות לענף המסחר.

לדברי עו"ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר, הסקר מעיד על המשך צמיחתו של מגזר המסחר והשירותים, עם ציפיות להתרחבות התעסוקה, יחד עם צפי לעליות במחירים, הנובע בעיקרון מהמונופולים המוחלטים כמו חשמל, ארנונה לעסקים, דלק ונמלים. 

הסקר המקיף מחולק ל-4 נושאים:

  1. ציפיות החברות לחציון השני לשנת 2011
  2. השוואה בין נתוני החציון הראשון של 2011 לעומת נתוני החציון הראשון של 2010.
  3. השוואה בין נתוני החציון הראשון של 2011 לעומת נתוני החציון השני של 2010.
  4. ציפיות החברות לגבי מדדים כלכליים לשנת 2011

מניתוח תוצאות הסקר, בהתייחס לציפיות למחצית השנייה  של 2011 לעומת המחצית שזה עתה הסתיימה, עולה כי 56% מכלל החברות צופות עליה במכירות בחציון השני של 2011 לעומת החציון שקדם לו, מתוכן כ-60% צופות לעליה גדולה מ- 5% . כ- 24% מכלל החברות צופות יציבות במכירות ו- 20% צופות ירידה בהיקף המכירות.

עוד עולה בסקר, כי 25% מהחברות צופות עליה במספר המועסקים בחברה בחציון השני של  2011 לעומת החציון הקודם, כ- 27% מהן מעריכות עליה של למעלה מ- 5% במספר המועסקים. 62% מהחברות צופות יציבות במספר המועסקים וכ- 13% מהן  צופות ירידה בכמות המועסקים בחברה.

לשאלת הרווחיות הצפויה בחציון השני של 2011, 38% מהחברות צופות עליה ברווחיות לעומת החציון הקודם, כאשר 41% מהן צופות שהעלייה תהיה בשיעור של מעל ל- 5%. 35% מהחברות צופות יציבות ברווחיות ו- 27% צופות ירידה ברווחיות.

בנוסף נסקרו ציפיות החברות לגבי מחירי המוצרים והשירותים שלהן למחצית השנייה של שנת 2011. 22% מהחברות צופות כי תחול עליה במחירי המוצרים והשירותים שלהן בחציון השני של השנה בהשוואה לחציון שקדם לו, מהן כ- 30% מעריכות כי העלייה במחירים תהיה בשיעור של למעלה מ- 5%. 65% מכלל החברות צופות יציבות במחירים ורק 13% צופות שיורידו מחירים.