קבוצת חילן הציגה תוצאות שיא

יום ב', 21 במרץ 2016

 

חברת חילן, המתמחה בתחום פתרונות תוכנה כשירות (SaaS) לניהול ההון האנושי בארגונים, הודיעה על דו"חות שיא לרבעון הרביעי של שנת 2015 ולשנת 2015 כולה.

הכנסות החברה בשנת 2015 הסתכמו בכ-1.2 מיליארד ש"ח, גידול של כ- 124.5% לעומת כ-520.1 מיליון ש"ח בשנת 2014. הכנסות החברה ברבעון הרביעי של השנה הסתכמו
בכ- 317 מיליון ש"ח, לעומת כ-224.9 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, המהווים גידול של 41%.

הרווח התפעולי בשנת 2015 הסתכם בכ-96.5 מיליון ש"ח (המהווים כ-8.3% מההכנסות), לעומת 71.1 מיליון ש"ח בשנת 2014, גידול של 36%. הרווח התפעולי ברבעון הרביעי הסתכם בכ-32.1 מיליון ש"ח, לעומת כ-23.1 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-39%.

הרווח הנקי בשנת 2015 הסתכם בכ-67.8 מיליון ש"ח (המהווים כ-5.8% מההכנסות), לעומת 53.9 מיליון ש"ח (המהווים כ-10.4% מההכנסות) בשנת 2014, גידול של כ-26%. הרווח הנקי לרבעון הרביעי הסתכם ב- 23.5 מיליון ש"ח, לעומת כ-17.1 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של 38%.

אבי באום, מנכ"ל קבוצת חילן, אמר: "אנו מסכמים את השנה ואת הרבעון הרביעי של 2015 עם תוצאות שיא של קבוצת חילן. שנת 2015 הינה השנה הראשונה שבה נכללו תוצאות נס באופן מלא בדוחות חילן.תוצאות מצוינות אלו הושגו הודות לתרומתה של נס  והודות לצמיחה בכל מגזרי הפעילות בקבוצה.בשנת 2015 בוצעו השקעות אשר יהוו תשתית להמשך ביסוסה וצמיחתה של החברה, במגזר השכר ובמגזרי פעילות נוספים.

מגזר השכר, הנוכחות ומשאבי האנוש ממשיך להוות את הבסיס האיתן של הקבוצה. בשנה האחרונה לצד המשך פיתוח והרחבת סל המוצרים עבור לקוחותינו וקליטת פרויקטים ולקוחות חדשים נערכנו ופיתחנו  פתרונות ייחודיים לשינויים הרגולטורים שחלו בתחום הפנסיוני לרבות יכולת להוות מתפעל פנסיוני מלא החל מינואר 2016. ההשקעות שביצענו בתחומים השונים הכלולים במגזר השכר יבואו לידי ביטוי בשנים הבאות החל משנת 2016.

זוהי שנה מלאה ראשונה שנס מאוחדת בדוחותינו. ביצועיה של נס השנה היו מעל ציפיותינו המוקדמות והטמעתה בפעילות הקבוצה מתקדמת על פי המתוכנן. הפעולות שביצענו מאז רכישתה של החברה מוכיחות את עצמן כפי שניתן לראות בעיקר בשיפור בשיעורי הרווחיות של מגזר 'פרויקטים ופתרונות עסקיים'.

הקבוצה ממשיכה לייצר תזרים מזומנים איתן, אשר הסתכם בכ- 102 מיליון ש"ח ושימש בין היתר לפירעון יתרת אגרות החוב ולחלוקת דיבידנד בהיקף של 36 מיליון ש"ח. גם השנה נמשכה מגמת הקיטון בחוב  הפיננסי, נטו של החברה אשר הסתכם בסוף שנת 2015 בפחות מ-60 מיליון שקל.

אנו רואים חשיבות בשיתוף כלל בעלי  המניות  ברווחי החברה באופן שוטף. בהתאם למנהגנו, עם אישור הדוחות הכספיים החליט הדירקטוריון על חלוקת דיבידנד של 1 ש"ח למניה. בכוונתנו להמשיך במגוון פעולות על מנת לאפשר את המשך ביסוסה וצמיחתה של קבוצת חילן על כל מגזריה".