קורס ניתוח מערכות למנהלים

יום ה', 19 בדצמבר 2013

 

מערכות המידע הן כיום הבסיס העיקרי לתפקודו של כל מנהל בארגון. היכולת ליזום

מערכות חדשות, להגדיר דרישות ולהיות שותף לתהליך הפיתוח וההטמעה הינן קריטיות

עבור כל מנהל.

איציק סיון - מנכ"לP2080 , המומחה בתחום מתודולוגיות פיתוח תוכנה וניתוח מערכות, ניהול פרויקטים ואבטחת איכות, סבור  שהקניית ידע בקורס מזורז תאפשר למנהלים ללוות פרויקטי פיתוח תוכנה ולקבל החלטות נכונות בתהליכי הפיתוח בהתאם לצרכי הארגון.

הקורס המנוהל אקדמית ע"י איציק סיון, יכלול את תפקידו של מנתח המערכות העסקי, מחזור החיים של מערכות מידע, הכישורים הנדרשים ממנתח המערכות העסקי, טכניקות לאיסוף דרישות, ניהול דרישות באמצעות כלי תוכנה,טכניקת JAD  למיצוי דרישות , טכניקות לתעדוף דרישות, הבנה בסיסית של עקרונות הגישה הטבלאית, ERD  ברמה בסיסית , עקרונות איכות הנתונים וכיצד לשמור עליהם, החשיבות והצורך בדוחות אסטרטגיים.

וכן זיהוי  CSF, KPI, ,Balanced Scorecardתכנון מפורט של דוחות ושאילתות, ניתוח המצב הקיים, הגדרת התהליכים החדשים באמצעות Use Cases, עקרונות לביצוע RFP, עקרונות לבחירה בין חלופות, עקרונות נוהל מפתח,מסמך ייזום, מסמך אפיון, הגורמים המשפיעים על עיצוב הממשק,תקנים לעיצוב,דגמים לעיצוב ממשקים, עקרונות לעיצוב ממשקי אינטרנטי, סוגי בדיקות, הכנת תרחישי בדיקות , תכנון מבחני קבלה, בדיקת איכות הממשק ((Usability Testing, עקרונות לתכנון וביצוע הטמעה יעילה.

כל שלב של הקורס יודגם ויתורגל עם מסמכי ייזום ואפיון.

הקורס המתקיים ע"י חברת  A2Bב-5 ימי רביעי החל מ-22.1.14, מיועד לכלל המנהלים ומקבלי החלטות ניהוליות בארגון.

לפרטים:נא לפנות לשירה, חברת A2B,טל`03-9044077/112  shira@a2business.co.il