קנס כספי על פלאפון בסך של 369,780 שקל

יום ג', 30 ביוני 2015

משרד התקשורת הטיל עיצום כספי בסכום של 369,780 שקל על חברת פלאפון מכיוון שלא אפשרה לחיילים לעיין בהסכם ההתקשרות בצורה מפורטת וללמוד את כל תנאי ההתקשרות, ולהחליט האם ברצונם אכן להתקשר עם החברה בתנאים אלה, וזאת בניגוד לתנאי רישיונה.

משרד התקשורת רואה חשיבות רבה בכך שלכל צרכן  תהיה הזדמנות נאותה לעיין בהסכם ההתקשרות, על מנת להחליט  האם ברצונו להתקשר עם החברה בתנאים הקבועים בו. המשרד מצא לנכון לקבוע הוראות לעניין זה ברישיונות  של חברות התקשורת  לאחר שנוכח כי יש צורך בכך.

 

המשרד סבור כאשר ההתקשרויות מתבצעות בסביבה לא שגרתית להתקשרויות כגון אלה, קרי מחוץ למרכז מכירות של החברה, מתן אפשרות לעיין בהסכם מודפס, טרם החתימה עליו, חשוב כפליים.

 

מתלונות שקיבל משרד התקשורת התברר כי חברת פלאפון ביצעה הפרה במהלך אירוע בתחילת חודש יולי 2014, שנועד לחיילים בשירות חובה.  החברה בחרה לבצע את ההתקשרויות בשטח, דבר שלא אפשר לחיילים לעיין בהסכם בצורה מפורטת וללמוד את כל תנאי ההתקשרות ולהחליט האם ברצונם אכן להתקשר עם החברה בתנאים אלה.

משרד התקשורת  רואה חשיבות רבה בגילוי נאות בפני המנויים וימשיך לאכוף את העמידה של החברות בהוראות החוק והרישיון.