ראש הממשלה חתם על הרישיון החדש של חברת דואר ישראל

יום ב', 23 בפברואר 2015

  

ראש הממשלה בנימין נתניהו המכהן גם כשר התקשורת חתם  על הרישיון החדש של חברת דואר ישראל, הכולל את כללי הרגולציה החדשים:

 

1.     הארכת שעות הפעילות בסניפים : החל מיום 1.9.2015, יורחבו  שעות הפעילות של סניפי הדואר, כך שיהיו פתוחים ברציפות 3 פעמים בשבוע בין השעות 08:00-20:00, דהיינו הרחבת הפעילות גם לשעות אחה"צ והערב, זמנים שבהם הציבור פנוי יותר.

2.     מסירת 90% לפחות מהדואר הרשום בבתי התושבים ולא בסניףוזאת החל מיום 1.9.2015מדובר בשיפור משמעותי לעומת המצב כיום. צעד זה יסייע בהפחתת מספר הביקורים בסניפים ויוריד את העומס בהם ויחסוך לאזרחים את ההגעה לסניף. כדי לתמרץ את הדוורים לעמוד ביעד זה - נחתם מנגנון "פרס-קנס" עם העובדים.

3.     קיצור זמני ההמתנה ביחידות הדואר: החל מיום 1.9.2015, זמן ההמתנה היומי הממוצע בכל יחידת דואר, לא יעלה על 10 דקות. חברת הדואר תבצע בדיקות של זמני התור בסניפים, ותפרסם אותן באתר החברה, אחת לרבעון.
 

4.     חיוב הדואר בכל רחבי המדינה לספק שרות מסירת חבילות עד הבית..

5.     פריסת סניפים על בסיס קריטריונים של מרחק,  שעליהם לעמוד  בהוראות לעניין זמן המתנה. במטרה להגביר את נגישות הציבור ליחידות דואר, להפחית את העומסים ביחידות הדואר הקיימות המרחק הגיאוגרפי של יחידות הדואר מבתי האב לא יעלה על 1.5 ק"מ ביישובים הגדולים (מעל 10,000 תושבים) ולא יעלה על 4 ק"מ ביישובים הקטנים. שירות דואר נע ימשיך לפעול ביישובים בעלי פחות מ-1,000 תושבים. פתיחת יחידות הדואר תעשה בהדרגה כך שהחברה תסיים את הפריסה בתוך שלוש שנים.

6.     שיפור שירות דואר 24 – מסירת 92% מדברי הדואר  - ביום העבודה העוקב למשלוח,  ו-100% מדברי הדואר הנשלחים - בתוך שני ימי עסקים. המלצה זו תביא להתאמה בין שם השירות לתוכנו ותספק אפשרות מעשית למשלוח דואר מהיר, שיאזן את הפחתת תדירות החלוקה לדברי דואר רגילים (שנתיים מהיום). כמו כן, חיוב חברת הדואר בהתקנת תיבות ייעודיות ומכונות לממכר מעטפות מבויילות של דואר 24 לשימוש עצמי בתעריף מופחת, כך שלא יהיה צורך להזדקק לשירותי האשנב ואף לצמצם את עלות המשלוח.

7.     מרכזי החלוקה יפתחו לשימוש החברות המתחרות בחברת הדואר ביום 1.1.2016.

 

8.     הסרת פיקוח תעריפים מדואר כמותי- מייד לאחר פתיחת מרכזי החלוקה לשימוש המתחרים.

 

כזכור, בנובמבר 2014, שרי התקשורת והאוצר חתמו  על מתווה הרפורמה בדואר זאת לאחר ש"ועדת רייך" - הוועדה לבחינת תעריפי חברת הדואר ובנק הדואר ושירותיהן, הגישה המלצותיה במטרה לייעל את שירותי החברה ולהתאימן לעידן המודרני, ולצד זאת, לאפשר לצרכן ליהנות משירות טוב יותר.

נחיה ונראה מה יהיה...