רובוטיקה בטיפול במחלות

יום א', 9 בנובמבר 2014

ההתקפה העולמית  של מגיפת האבולה, מעלה את בעיות הבידוד הסניטציה וההסגר למרכז הזירה.

עתה בא פרופסור להנדסה באוניברסיטת ברקלי קן גולדברג  ומציג חזון של רובוטים שיובאו לעזור עם משימות ספציפיות כדי לשמור על בני אדם מסכנות.

גם הבית הלבן התגייס למשימת הרובוטיקה ומשרד המדעוהטכנולוגיה ליד  הבית הלבן  מעודד חוקרים בשלוש אוניברסיטאות ומרכזי מחקר לקיים  סיעור מוחות על דרכים לגייס רובוטים במאבק נגד המחלה ומחלות מדבקות אחרות.


פרופסור גולדברג  מסביר כי רובוטיקה תוכל  לסייע בתחומים רבים כגון, מעקב רפואי ודיווח על מצב החולה, צילומים והעברתם למומחים רחוקים, ניתוח ממצאי מעבדות, השתתפות חלקית בניתוחים, הקטנת סכנת הדבקות על ידי עובדי שירות  וניקיון שונים בבתי החולים  ועוד.

אך הוא מזהיר כי עדיין רחוקה הדרך "עד שרופאים ואחיות יהיו מיותרים".