רפורמה שתקל על החלפת ספקי גז ביתי

יום ג', 6 בדצמבר 2016

 

ועדת הכלכלה של הכנסת, בראשות ח"כ איתן כבל, אישרה בתום סדרה של ישיבות מרתוניות, את הרפורמה שנועדה להגביר תחרות בתחום הגז הביתי, מתוך הצעת חוק התוכנית הכלכלית ל-2017-2018 ("חוק ההסדרים").

סעיפי ההצעה נועדו להסיר חלק מהחסמים שמנעו תחרות בענף, הן האמצעות הקלה על צרכנים בבית משותף להחליף ספק והן בהקלה על צרכנים המשתמשים בבלוני גז. כמו כן תימנע הפליה בין צרכנים המחוברים לאותה מערכת גז מרכזית – וזאת כדי לטפל בתופעה שנחשפה גם בוועדה לפיה לעיתים צרכנים המתגוררים באותו בית ומחוברים לאותו צובר של אותה חברת גז – משלמים מחיר שונה. כאמור, הוועדה קיימה שורה של ישיבות מרתוניות וליליות ברפורמה, במהלכן הבהיר היו"ר כבל לחברות הגז כי "החגיגה נגמרה".

בהתאם לדרישתו של היו"ר כבל נקבע  כי האסיפה בעניין החלטה להחליף ספק גז תתקיים שבוע לאחר שנמסרה על כך הודעה לדיירים. עוד נקבע כי ההודעה תימסר על דלת הבניין המשותף או לוח המודעות וגם בשתיים מתוך שלוש הדרכים הבאות: שליחת הודעה באמצעים אלקטרונים (במסרון או דוא"ל) לדיירים, שליחת הודעה לתיבות הדואר של הדיירים והשארת הודעה על דלת ביתם של בעלי הדירות. כדי לקיים את האסיפה ידרשו להשתתף בה מחצית מבעלי הדירות, אך במידה ולא יגיעו מספר הדיירים הנדרש ניתן יהיה לקיים את האסיפה חצי שעה לאחר מכן. במקרה כזה תידרש נוכחות של 30% מבעלי הדירות בבניין בו 10 דירות, 25% מהדיירים בבניין בו 11 עד 30 דירות ו-20% מבעלי הדירות בבניין בו 31 דירות ומעלה.

במקרה כזה תוכל להתקבל החלטה ברוב רגיל של בעלי הדירות שהגיעו לאסיפה הנדחית. בעלי הדירות יוכלו ליפות את כוחם של השוכרים גם באמצעות מסרון. ח"כ נורית קורן אמרה כי קוורום של 20% בבניין גדול זה מעט מדי, אולם עמדתה לא התקבלה. עוד נקבע כי חברות הגז לא יוכלו לתת עוד הנחות לצרכן אחד בלבד בבניין, ויחויבו להציע את אותם תנאי התקשרות מטיבים לכל הדיירים תוך 10 ימים.

בדיון נקבע עוד כי בתקופה של חצי שנה לאחר החלפת ספק גז ניתן יהיה להחליף ספק אך ורק ברוב של 51% מבעלי הדירות, ולא באמצעות אסיפה. זאת כדי לתת ודאות לספקים הנכנסים. עם זאת, כדי לאפשר ודאות לדיירים נקבע כי במהלך אותה תקופה לא יוכלו הספקים להעלות את מחיר הגז.

כמו כן, ביוזמת היו"ר כבל נקבע עוד כי ספק גז יכלול בחשבון גז הנמסר לצרכן, בין היתר, את המחיר שהוא גובה ממנו למ"ק גז. אם היה מחיר שונה לפי, כמות הצריכה, המידע בחשבונית יכלול את המחיר לכל כמות הצריכה, את המחיר הממוצע למ"ק גז וכן תכלול החשבונית מידע על התשלום הדו חודשי הקבוע ופרטים נוספים כפי שיקבע שר האנרגיה. תיקון החוק באשר לחשבונית יכנס לתוקף מה-1 באפריל 2017, בעוד יתר התיקונים יכנסו לתוקף כבר ב-1 בינואר 2017.