רק 1 מכל 5 מועסקים היא אישה

יום ד', 23 בדצמבר 2015

בענפי ההיטק: רק 1 מכל 5 מועסקים היא אישה

כך עולה מנתוני חברת ההשמה להייטק Jobinfo לסיכום שנת 2015; עוד נמצא כי  פערי השכר בין נשים וגברים שגויסו להייטק ב-2015 עמדו על 6.5% - שיפור משמעותי לעומת פער של כ-32% ב-2014 

פערי השכר בין גברים ונשים במשק הישראלי הם בעיה כאובה ומוכרת והם חוצים ענפים ותפקידים. עם זאת, סיכום שנתי מעודכן של מאות השמות בהייטק במרוצת 2015 שבוצע על ידי חברת ההשמה להייטק jobinfo  מעלה נתונים מעודדים בהשוואה ל-2014 לפיהם פערי השכר בין נשים וגברים שגויסו להייטק ב- 2015 צומצמו ועמדו על 6.5% - שיפור משמעותי לעומת פער של כ-32% ב-2014 . למרות הנתונים הללו, עדיין קיים פער גדול בין גברים ונשים בתחום ורק אחד מכל חמישה עובדים שתפגשו במסדרונות, בפינת הקפה או בקיוביקל'ס יהיה אישה.

 

מנתוני  Jobinfo  עולה כי השכר הממוצע לגברים שגויסו ב-2015 לעבודה בהייטק עמד על 21,300 ?, בעוד ששכרן של הנשים עמד על 19,988 ? בממוצע. אמנם הפער ברמות השכר הוא של כ-6.5% לטובת הגברים, אך השוואה לנתוני השכר ב-2014 מעלה כי הפער הצטמצם משמעותית. בשנה שעברה השכר הממוצע לגברים שגויסו להייטק עמד על 23,119 ? בעוד ששכר הנשים שגויסו עמד על 17,450 ?. כלומר – הפרש משמעותי מאוד של 32% לטובת הגברים.

 

בחלוקה כמותית של ההשמות בין נשים וגברים נשמר פער גדול לטובת הגברים, שגויסו ל-78% מהמשרות. הנשים תפסו רק 22% מהמשרות.

 

גברים לפיתוח, נשים לשיווק ואדמיניסטרציה

 

עיון מדוקדק בנתונים של Jobinfoלשנת 2015 מעלה כי המקצועות הטכנולוגיים עדיין נחשבים "גבריים" יותר לעומת מקצועות השיווק והאדמיניסטרציה. בקרב הגברים, 75% גויסו לתפקידים טכנולוגיים, 8% לתפקידי שיווק ומכירות, ו-2% בלבד לתפקידי אדמיניסטרציה. בקרב הנשים 58% גויסו לתפקידים טכנולוגיים, 14% לתפקידי שיווק ומכירות, ו-17% לתפקידי כספים ואדמיניסטרציה.

 

 

 

 

 

 

בשנת 2015, השכר הממוצע בתפקידי פיתוח טכנולוגיים לנשים שנקלטו בהייטק עמד על 21,600 ? והשכר הממוצע שלהן לתפקידים בכירים עמד על 27,750 ?. הגברים בתחומי הפיתוח עדיין מתוגמלים יותר מהנשים באופן משמעותי, והשכר הממוצע של אנשי הפיתוח שנקלטו בהייטק עמד על 25,000 ?. שכר הגברים שגויסו לתפקידים בכירים עמד על 33,900 ?.

 

"מגמה חיובית מתמשכת"

 

"אנחנו עדים למגמה חיובית מתמשכת בשנים האחרונות בנוגע להעסקת נשים בהייטק", אומרת אילנה אחימאיר, מנכ"לית Jobinfo. "מספר הנשים המגויסות לתפקידי תכנות ופיתוח גדל גם ביחס למספר הכולל של נשים העובדות בהייטק בתפקידי שיווק, כספים ואדמיניסטרציה. מגמת עידוד כניסתן של נשים למקצועות טכנולוגיים הולכת וגדלה גם לאור המחסור בידיים עובדות בהייטק בשנים האחרונות".

 

אחימאיר מוסיפה כי "החברות הגדולות והבינוניות נותנות את הטון בכך שהן מאפשרות ביתר קלות לנשים לשלב חיי משפחה ועבודה, ולצד זה אנחנו רואים גם יותר יזמיות בהייטק בשנים האחרונות וסטארט-אפים שחרטו על דגלם העסקת נשים". יחד עם זאת, מוסיפה אחימאיר "אין ספק שמיעוט נשים בתפקידים טכנולוגים בהייטק הינו פועל יוצא של מיעוט בנות במגמות ריאליות בתיכון, נושא הנדון לא מעט בעת האחרונה, תוך ניסיון לגבש דרכים לשינוי המצב."

 

פילוח לפי תחומים נבחרים אחוז הנשים בתחום ביחס לסך ההשמות בתחום         אחוז הנשים בכל תחום מבין סך השמות הנשים הכללי      שכר ממוצע לנשים (משכורת חודשית ברוטו באלפי שקלים)          אחוז הגברים בתחום ביחס לסך ההשמות בתחום       אחוז הגברים בכל תחום מבין סך השמות  הגברים הכללי     שכר ממוצע לגברים (משכורת חודשית ברוטו באלפי שקלים) אחוז ההשמות בתחום מתוך כלל ההשמות

QA    35%  11%  15,540       65%  6%    20,000       7%

 

פיתוח תוכנה 16%  28%  23,130       84%  41%  25,270       38%

פיתוח חומרה          20%  21%  16,400       80%  24%  25,300       23%

שיווק  44%  14%  12,350       56%  5%    14,100       7%

מכירות         14%  1%    12,000       86%  2%    16,000       1%

כספים ואדמיניסטרציה      94%  16%  14,200       6%    2%    14,670

          4%

דירקטור ומעלה      14%  4%    27,750       86%  6%    33,900       6%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

קידום נשים בהייטק - אינטל כמשל

 

ב-jobinfoמציינים כי הפערים בין גברים ונשים בהייטק אינם גזרת-גורל, ויש ארגונים שהחליטו לשנות את המצב. כך לדוגמה, ניתן לציין את ענקית השבבים אינטל, ששמה על סדר יומה את נושא קידום הנשים בהיבט התעסוקתי. בהנהלת אינטל ישראל מכהנות כיום 33% נשים - בהן גם המנכ"לית מקסין פסברג, ובהנהלת המפעל בקריית-גת שיעור הנשים הוא 50%.

 

באינטל ישראל כולה עומד שיעור הנשים מבין המועסקים על 21% (בדומה למגמה הרווחת בהייטק המקומי), אך החברה הכריזה על שורת צעדים משמעותיים שמטרתם להגדיל את שיעור העסקת הנשים. בין היתר, החברה מאפשרת שעות עבודה גמישות לנשים בתפקידים מסוימים, מאפשרת לעובדות החוזרות מחופשת לידה לשוב לתפקידן בצורה הדרגתית בשנה הראשונה, החברה משתתפת במספר פרויקטים שתכליתם עידוד הגעת נשים צעירות להייטק, ולפני כמה חודשים הכריזה אינטל כי הבונוס המוכר של "חבר מביא חבר" יוכפל במקרים שבהם תגויס אישה לתפקיד.

 

לדברי בלה אברהמס, סמנכ"לית קשרי חוץ באינטל ישראל, "אנו מאמינים שמגוון בתעסוקה הוא המנוע לחדשנות וליצירתיות של החברה. כחברה גלובלית, אנו רואים במגוון - Diversity- חלק מהותי מערכי החברה. אנו צומחים עם השונה, ומאמינים שהוא הבסיס להתפתחותנו כחברה. אנו פועלים ללא הרף לקידום שוויון הזדמנויות בתעסוקה בקרב אוכלוסיות מגוונות ובפרט נשים. אינטל ישראל מעוניינת להעסיק יותר ממגזרים שונים גם מהעיקרון לעיל וגם משיקולי תועלת. לכן, גיוון כאחד מערכי החברה מיושם הן בתהליכי הגיוס והן בתהליכי פיתוח וקידום כוח האדם, תוך מדידה מתמדת".

 

 

במרכז מרוויחים 6 אחוזים יותר בהשוואה למשכורות בצפון הארץ

 

נתון כללי נוסף שעולה מבדיקת Jobinfoלסיכום 2015 נוגע לשכרם של המגויסים להייטק על פי חלוקה גאוגרפית. השכר הממוצע בהשמות שנעשו באזור הצפון ב-2015 עמד על 16,789 ?, בעוד שהעובדים שגויסו באזור המרכז משתכרים בממוצע 17,876 ?. מדובר בפער של למעלה מ-1,000 ? בשכר הברוטו, שהם כ-6% לטובת מרכז הארץ.

 

שכר לפי אזורים ודרגה – גברים/נשים (סיכום נתוני 2015 בהשמות בהייטק באמצעות Jobinfo)

 

מתוך כלל ההשמות % גברים      % נשים        שכר ממוצע גברים ב ?     שכר ממוצע נשים ב ?

השמות כללי 78     22     21,300

          19,988

השמות צפון הארץ  12     2       21,360       16,789

השמות אזור מרכז  66     20     20,714

          17,876

השמות עד דרג דירקטור   73     21

          20,500       19,700

השמות דרג דירקטור ומעלה        5       1

          33,900       27,750