רשות ההגבלים שוקלת הגשת כתבי אישום על קרטל מחשוב

יום ד', 29 באוקטובר 2014

הצעות מחיר דומות מאד שהוגשו במכרזים חשפו חשד לקרטל של החברות מלם?תים, קבוצת א.מ.ת מחשוב, קבוצת וואן, הראל טכנולוגיות וטריפל סי. הרשות חקרה עשרות בכירים וזוטרים, ועכשיו המחלקה המשפטית תכריע אם להגיש כתבי אישום.

רשות ההגבלים העסקיים סיימה את החקירה נגד חברות מחשוב בולטות ועשרות נושאי משרה בכירים ועובדים זוטרים בהן, בחשד לעבירות של הסדרים כובלים (קרטל) וקבלת דבר במרמה, כך נודע ל"כלכליסט". בימים האחרונים עבר התיק למחלקה המשפטית ברשות ההגבלים, כדי שזו תכריע אם לזמן את החברות והבכירים לשימוע בטרם הגשת כתב אישום.


על פי החשד, בכירים בחברות מלם?תים, קבוצת א.מ.ת מחשוב, קבוצת וואן, הראל טכנולוגיות וטריפל סי הגיעו להסכמות קרטליסטיות, שבמסגרתן תיאמו הצעות במכרזי מחשוב ממשלתיים גדולים, חלקם לחומרה וחלקם לתוכנות מחשוב, כדי להגדיל את התמורה שיקבלו. מדובר בכמה מכרזים בהיקפים כספיים של עשרות מיליוני שקלים. אחד המכרזים שלגביהם נשאלו היה של התעשייה האווירית. כן נבדק חשד שנערכו תיאומים במכרזים גם מול חברות פרטיות בתחומי הפיננסים.

חקירת הפרשה החלה בראשית 2012, בעקבות מידע מודיעיני על תיאום מוקדם בין בכירים בחברות במכרזי מחשוב ממשלתיים. אחד הסימנים לתיאום לכאורה של מכרזים היה מקרה שבו חברה אחת הגישה בטעות את הצעתה של חברה אחרת, והדבר עורר את חשדם של החוקרים שהחברות מתאמות ביניהן מי תיגש לאיזה מכרז ובאיזה מחיר. בחודשים אפריל?מאי 2012, עם הפיכת החקירה לגלויה, פשטו חוקרי הרשות שלוש פעמים על משרדי טריפל סי בפתח תקווה ומשרדי הראל טכנולוגיות, חברה?נכדה של וואן, בתל אביב, והחרימו מסמכים וחומרי מחשב.

בנובמבר 2012 התרחבה החקירה. החוקרים פשטו על משרדי א.מ.ת מחשוב ברמת גן ועל משרדי החברה?הבת א.מ.ת ברמור, החרימו חומרי מחשב ומסמכים וחקרו באזהרה כמה מהמנהלים. כשבועיים לאחר מכן קיבלה החקירה תפנית נוספת כאשר החוקרים פשטו על משרדי חברת מלם?תים, החרימו מסמכים וחקרו ארבעה מנהלים נוספים באזהרה. באפריל השנה נחקר באזהרה נושא משרה נוסף בחברה?נכדה של וואן.

רשות ההגבלים מרכזת בשנים האחרונות מאמץ בנושא המכרזים הממשלתיים משום שמדובר בכספי ציבור בהיקפים גדולים. בראשית השנה הסתיימה חקירה אחרת על תיאום מכרזים בפרשה שזכתה ברשות לכינוי "תולעת ספרים", ובסוף 2012 הוגשו כתבי אישום נגד חמש חברות על תיאום הצעות מחיר במכרזי רשויות מקומיות.

ברשות ההגבלים סירבו להתייחס.