EMC שדרגה את מערכות הגיבוי של פלאפון

יום ב', 19 בספטמבר 2011

   
 

EMC  השלימה פרויקט לשדרוג מערכות הגיבוי המרכזיות של חברת פלאפון. השדרוג נועד לתמוך במספר ההולך וגדל של הלקוחות, מנויי החברה, ובהתאם במספר הרב של האפליקציות והשירותים שפלאפון מציעה ללקוחותיה, תוך התמודדות עם הגידול הרב במידע ודרישות ביצועים גבוהות.

תהליך השדרוג בוצע על ידי צוות התשתיות של אגף ההנדסה בחברת פלאפון, בסיוע מהנדסי השירות של חברת אנקורואנשי צוות חטיבת פתרונות גיבוי והתאוששות ((BRSשל EMC. במסגרת הפרויקט, פלאפון שדרגה את מערכות ה-EMC®Data Domain®שלה לגרסת DD880- אשר מספקת קיבולת כפולה מהמערכת הקודמת, והגדרות הרפליקציה שונו מחמישה אתרים לאתר מרכזי להתאוששות מאסון. המערכת החדשה מאפשרת גיבוי בסיסי הנתונים הקריטיים של הארגון וכן של כלל שרתי אגף ההנדסה.

מערכת DD880 היא פתרון מתקדם מסוגו המיועד לארגונים גדולים. המערכת מבוססת על ארכיטקטורת SISL™-stream informed segmentation layout המאפשרת ביצוע גיבויים בקצב של למעלה מ-2000 מגה לשנייה. 

ארכיטקטורת הגיבוי החדשה מאפשרת לפלאפון ניהול מרכזי אחיד של כלל האתרים ללא כל צורך בספריית קלטות ובתהליכים ידניים. כמו כן, המערכת מאפשרת שחזור בסיס נתונים גדול במהירות גדולה, גם כאשר היא מבצעת גיבויים של שרתים אחרים.  

איציק מילשטיין, מנהל תשתיות חומרה ותוכנה, אגף ההנדסה בפלאפון: "מערכות האחסון בפלאפון הן בליבת התשתית ומכאן חשיבותן הרבה. אנו פועלים באופן קבוע ומתמשך לשיפור וייעול מערכות האחסון מבלי לוותר על זמינות וביצועים מקסימאליים. מסיבה זו, בחרנו בפתרונות האחסון של EMC, שמציעים את  הרמה הגבוהה ביותר הן מבחינה טכנולוגית והן מבחינת רמת הביצועים והזמינות. בעזרת המערכת החדשה, נוכל להמשיך ולתת ללקוחותינו את המענה האיכותי והמהיר ביותר."

שאול וגן, מנהל מכירות ב-EMCישראל: "הטכנולוגיה המתקדמת של EMC, מאפשרת החלפת ראש למערכת ללא הגירת המידע. פלאפון שמרה על ההשקעה שלה עד כה בציוד ה-Data Domain  והפרויקט בוצע במהירות ובפשטות".

 

 

אודות EMC

EMC2הינה חברה ציבורית (נאסד"ק: EMC), מובילה עולמית בפיתוח ואספקה של טכנולוגיה ופתרונות בתחום תשתית המידע, המספקים ללקוחות יתרון תחרותי בניצול הערך הגלום במידע הארגוני. בישראל פועלים מרכז מכירות ושירותים ומרכז מצוינות (Center of Excellence - CoE), המאגד את פעילויות המו"פ של החברה ופעילות RSA, חטיבת אבטחת המידע של EMC. את שנת 2010 סיימה EMCעם הכנסות בהיקף 17 מיליארד דולר.  למידע נוסף: www.emc.com; http://israel.emc.com/

 

 

 

למידע נוסף: MSתקשורת עסקית, 6475268-03

ואלרי שחר, 054-940-6116 valerie@mscomms.co.il

 

 

 

 

 

 

 

הודעה לעיתונות

18.09.11

 

EMCשדרגה את מערכות הגיבוי המרכזיות של פלאפון

 
 

EMCהשלימה פרויקט לשדרוג מערכות הגיבוי המרכזיות של חברת פלאפון. השדרוג נועד לתמוך במספר ההולך וגדל של הלקוחות, מנויי החברה, ובהתאם במספר הרב של האפליקציות והשירותים שפלאפון מציעה ללקוחותיה, תוך התמודדות עם הגידול הרב במידע ודרישות ביצועים גבוהות.

תהליך השדרוג בוצע על ידי צוות התשתיות של אגף ההנדסה בחברת פלאפון, בסיוע מהנדסי השירות של חברת אנקורואנשי צוות חטיבת פתרונות גיבוי והתאוששות ((BRSשל EMC. במסגרת הפרויקט, פלאפון שדרגה את מערכות ה-EMC®Data Domain®שלה לגרסת DD880- אשר מספקת קיבולת כפולה מהמערכת הקודמת, והגדרות הרפליקציה שונו מחמישה אתרים לאתר מרכזי להתאוששות מאסון. המערכת החדשה מאפשרת גיבוי בסיסי הנתונים הקריטיים של הארגון וכן של כלל שרתי אגף ההנדסה.

מערכת DD880הינה פתרון מתקדם מסוגו המיועד לארגונים גדולים. המערכת מבוססת על ארכיטקטורת SISL™-stream informed segmentation layoutהמאפשרת ביצוע גיבויים בקצב של למעלה מ-2000 מגה לשנייה. 

ארכיטקטורת הגיבוי החדשה מאפשרת לפלאפון ניהול מרכזי אחיד של כלל האתרים ללא כל צורך בספריית קלטות ובתהליכים ידניים. כמו כן, המערכת מאפשרת שחזור בסיס נתונים גדול במהירות גדולה, גם כאשר היא מבצעת גיבויים של שרתים אחרים.  

איציק מילשטיין, מנהל תשתיות חומרה ותוכנה, אגף ההנדסה בפלאפון: "מערכות האחסון בפלאפון הן בליבת התשתית ומכאן חשיבותן הרבה. אנו פועלים באופן קבוע ומתמשך לשיפור וייעול מערכות האחסון מבלי לוותר על זמינות וביצועים מקסימאליים. מסיבה זו, בחרנו בפתרונות האחסון של EMC, שמציעים את  הרמה הגבוהה ביותר הן מבחינה טכנולוגית והן מבחינת רמת הביצועים והזמינות. בעזרת המערכת החדשה, נוכל להמשיך ולתת ללקוחותינו את המענה האיכותי והמהיר ביותר."

שאול וגן, מנהל מכירות ב-EMCישראל: "הטכנולוגיה המתקדמת של EMC, מאפשרת החלפת ראש למערכת ללא הגירת המידע. פלאפון שמרה על ההשקעה שלה עד כה בציוד ה-Data Domain  והפרויקט בוצע במהירות ובפשטות".

 

 

אודות EMC

EMC2הינה חברה ציבורית (נאסד"ק: EMC), מובילה עולמית בפיתוח ואספקה של טכנולוגיה ופתרונות בתחום תשתית המידע, המספקים ללקוחות יתרון תחרותי בניצול הערך הגלום במידע הארגוני. בישראל פועלים מרכז מכירות ושירותים ומרכז מצוינות (Center of Excellence - CoE), המאגד את פעילויות המו"פ של החברה ופעילות RSA, חטיבת אבטחת המידע של EMC. את שנת 2010 סיימה EMCעם הכנסות בהיקף 17 מיליארד דולר.  למידע נוסף: www.emc.com; http://israel.emc.com/