שיאני השכר בתעשיה

יום ב', 2 במאי 2016
ענפי התעשייה עם השכר הכי גבוה: ענף הכרייה והחציבה וענף המכשור האלקטרוני לבקרה ורפואי, עם שכר חודשי ממוצע של 23,640 שקל ו- 21,621 שקל בהתאמה
 
מניתוח של מחלקת המחקר כלכלי בהתאחדות התעשיינים, עולה כי ברבעון האחרון של 2015, השכר החודשי הממוצע בתעשייה עמד על 13,184 אלף שקל. שכר זה גבוה ב- 38% מהשכר הממוצע במשק, אשר הסתכם ב- 9,564 שקל, וקרוב לפי 3 משכר המינימום בתקופה הנסקרת (4,650 שקל לחודש). השכר בתעשייה עלה נומינלית בקצב של 1.1 אחוז בשנה החולפת.
הגידול הריאלי בשכר בתעשייה משקף גידול ריאלי בכל קבוצות ענפי התעשייה:
את טבלת השכר בתעשייה מובילים ענף הכרייה והחציבה וענף המכשור האלקטרוני לבקרה ורפואי, עם שכר חודשי ממוצע של 23,640 שקל ו- 21,621 שקל בהתאמה, ואחריהם ענף הציוד האלקטרוני לצריכה ותקשורת עם שכר ממוצע של 20,386 שקל לחודש.
 
ברבע האחרון של 2015 זינק השכר הממוצע בקבוצת ענפי הטכנולוגיה המעורבת - מסורתית בשיעור ריאלי של 5.0%, לאחר גידול בקצב של 2.8% ברבע השלישי של 2015. גידול זה, משקף עליית שכר בכל ענפי הקבוצה: גידול של 5.2% בענפי המתכות, לצד עלייה של 4.7% בכל אחד מענפי הגומי והפלסטיק והמינרלים האל-מתכתיים. במקביל, גידול של 2.0% נרשם בשכר הממוצע בענף התיקון והתחזוקה של מכונות וציוד. כך, הסתכם השכר הממוצע בקבוצה בתקופה הנסקרת ב- 11,093 שקל לחודש, שכר הנמוך בכ- 16% מהשכר הממוצע בתעשייה.
 
כמו כן, עלייה ריאלית של 4.4% נרשמה בשכרם הממוצע של העובדים בקבוצת ענפי הטכנולוגיה המסורתית ברבע האחרון אשתקד, לאחר עלייה בקצב של 3.5% ברבע הקודם. גידול זה, נגזר מעלייה בשכר כל ענפי הקבוצה: גידול חד של 9.0% בענף הדפסה החומר התקשורתי המוקלט, לצד עלייה של 7.6% בענף העור ואביזריו הנלווים, של 4.6% בענף המזון והמשקאות ושל 3.1% בענף העץ והריהוט. במקביל, עלייה של 2.6% נרשמה בענף הטקסטיל וההלבשה ושל 1.7% בענף הנייר ומוצריו. השכר הממוצע בקבוצה הסתכם ב- 8,998 שקל לחודש, והיה נמוך בכ- 32% מהשכר הממוצע בתעשייה, אך גבוה כמעט פי 2 משכר המינימום.
 
עלייה נרשמה גם בשכר הממוצע בקבוצת ענפי הטכנולוגיה העילית: גידול ריאלי בקצב של 1.1%, לאחר עלייה בקצב של 3.9% ברבע השלישי של 2015. עלייה זו, נרשמה בשכר הממוצע במרבית ענפי הקבוצה: הרכיבים האלקטרוניים (1.4%), התרופות (1.2%) והמכשור אלקטרוני לבקרה ורפואי (0.7%). מנגד, ירידה של 1.7% נרשמה בשכר הממוצע של ענף הציוד האלקטרוני לצריכה ותקשורת. השכר הממוצע בענפי הקבוצה הסתכם ברבע האחרון של 2015 ב- 19,057 שקל לחודש, הגבוה בכ- 45% מהשכר הממוצע בתעשייה.