שימוע השוק הסיטונאי בתקשורת לקראת סיכום

יום ג', 19 באוגוסט 2014

המחיר הסיטונאי לחברות התקשורת לרכישת חבילת גלישה הכוללת שירות אינטרנט במהירות של 50 מגה ביט לשניה ושירות טלפוניה הכולל 300 דקות יעמוד על כ-50 שקל לחודש (לא כולל מע"מ)

 

שוק סיטונאי על גבי רשת "בזק" יאפשר לחברות התקשורת לספק את כל שירותי התקשורת תחת קורת גג אחת. מהלך זה יאפשר לכל קבוצה להוזיל את המחיר לסל השירותים הכולל לצרכן, באותו האופן שבו מחיר הטריפל נמוך לעומת המחיר של שיווק כל אחד מן השירותים בנפרד.

בחודשים האחרונים עסק משרד התקשורת בלימוד וניתוח התייחסויות המפעילים לשימוע שפורסם בחודש ינואר 2014. הליך השימוע הוביל בעקבותיו להתאמות בתמחור השירותים בשוק הסיטונאי. בסיום הליך לימוד התגובות לשימוע, המשרד מפרסם את עמדתו המעודכנת בשימוע משני ומעניק לחברות פרק זמן של חודש להתייחסות.

בכוונת המשרד לפרסם את מדיניותו הסופית והמחירים הסיטונאיים עד לסוף אוקטובר 2014.

להלן השינויים העיקריים שבוצעו בסל השירותים ובתעריפיהם בעקבות השימוע:

הכנסת שירות Multi Cast    אשר יאפשר לחברות תקשורת אחרות להעביר שידורי טלוויזיה בתצורת Broad Castעל גבי הרשת של חברת בזק.  שירות זה יאפשר לשדר תוכניות בשידור חי לקהל לקוחות רחב במחיר סביר, דוגמת שידורי ספורט.

עודכנה תחזית הביקוש של נפח הגלישה הממוצע בשעת השיא (השעות בהן רוב הציבור גולש ברשת האינטרנט), באופן המשקף גידול של 31% בצריכה מידי שנה.

המחיר לרכישת נפח הגלישה ביחידות של מגה ביט לשניה, ירד בחמישים אחוז לעומת המחיר שנקבע בשימוע הראשון: מ- 48 שקל  ל- 24 שקל למגה ביט לשניה.

בעקבות זאת, יתאפשר למתחרים לשווק מהירויות גבוהות במחירים זולים, וכן להעלות את ההיתכנות לאספקת שירותי טלוויזיה על גבי האינטרנט, כך שיוכלו להתחרות בשידורי החברות "הוט" ו- "יס".

התשלום הקבוע עבור הגישה לשירותי התשתית עודכן מ-28  שקל ל-39 שקל לאור הערות חברת בזק למחירי התשתית אשר התקבלו בעקבות השימוע.

שינוי נוסף לעומת השימוע הראשוני הוא מתן אפשרות לרכישת קו לשירותי אינטרנט בלבד (Naked ADSL), מבלי שהלקוח יחויב ברכישת שירות טלפוניה, שיחייב אותו בתשלום נוסף, וייקר את מחיר החבילה.

מבנה התעריפים החדש בנוסף לאפשרות זו, יאפשר לחברות למכור חבילת גלישה במהירות נמוכה יחסית (5 -10 מגה) למהירויות המשווקות כיום  (20 מגה) במחירים הנמוכים מאלה הנהוגים היום. יש לציין, כי נכון לספטמבר 2013 כ- 16.5%  מלקוחות רשת בזק עשו שימוש במהירות של 5 מגה.

לשימוע מצורפים תיקי שירות אשר יאפשרו לכל אחת מן החברות לקבל שירות מחברת בזק באופן מיידי.