שיפור במדד אמון הצרכנים

יום ג', 8 בנובמבר 2011

מדד אמון הצרכנים של בנק הפועלים ו- TNS עלה בחודש אוקטובר 2011 

  • עלייה של 4.2 נקודות במדד אמון הצרכנים בחודש אוקטובר.
  •  עלייה בתפיסת המצב השוטף וירידה קלה מדד הציפיות.
  • שיפור באווירת הקניות.
  • כלכלני בנק הפועלים: השיפור באמון הצרכנים התמקד במצב השוטף ולא בציפיות. אנו נוטים לייחס זאת לשני גורמים עיקריים: שחרור גלעד שליט מהשבי, שהפיח פרץ של אופטימיות, וכן לשיפור שחל בשוק ההון במהלך חודש אוקטובר.  

מדד אמון הצרכנים של בנק הפועלים ו-TNSטלסקר עלה בחודש אוקטובר ב–4.2 נקודות לרמה של 135.1 (אפריל 2002=100). המדד למצב השוטף רשם עלייה של 11.7 נקודות ומדד הציפיות רשם עלייה של 0.8 נקודות.

כלכלני בנק הפועלים: מדד אמון הצרכנים רשם החודש עלייה של 4.2 נקודות שהיא מפתיעה במידת מה, נוכח האינדיקטורים הכלכליים שהיו שליליים ברובם בחודש זה. השיפור באמון הצרכנים התמקד במצב השוטף ולא בציפיות. אנו נוטים לייחס זאת לשני גורמים עיקריים: שחרור גלעד שליט מהשבי, שהפיח פרץ של אופטימיות, וכן לשיפור שחל בשוק ההון במהלך חודש אוקטובר.

בארה"ב נרשמה בחודש אוקטובר ירידה חדה במדד אמון הצרכנים של הקונפרנס בורד, והוא מתקרב לרמות השפל של שנת 2009. הירידה במדד נובעת כנראה ממצב התעסוקה ושוק הנדל"ן שאינם משתפרים, ואכזבה ממדיניות הממשל ובכלל זה תוכנית עידוד התעסוקה של אובמה שלא מקבלת את תמיכת הקונגרס.