שיפור במדד אמון הצרכנים אך עדיין נמוך מהמפותחות

יום ו', 13 במאי 2016

 

סקר אמון הצרכנים שערכה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מראה כי  מדד אמון הצרכנים עומד בחודש אפריל על 16%- לעומת שנת הבסיס - 2012

מדד אמון הצרכנים באפריל 2016 עומד על 16%-, בדומה לערכים שנמדדו מתחילת ינואר 2016. מגמת השיפור בערכו של המדד, בחודשים האחרונים (מאז אוקטובר 2015), מעידה על כך שהציבור פחות פסימי לגבי המצב הכלכלי של משק הבית ושל המדינה.

השיפור מאז אוקטובר 2015 חל בעיקר בשניים מתוך ארבעת המאזנים המרכיבים את המדד: בהערכת הציבור לגבי השינוי הצפוי בשנה הקרובה במצב הכלכלי במדינה, עלה ערך המאזן מ- 29%- באוקטובר 2015 לערך של 15%- באפריל 2016; בהערכת הציבור לגבי השינוי הצפוי בשנה הקרובה במצב הכלכלי של משק הבית, עלה ערך המאזן מ- 6%- באוקטובר 2015 לערך של 5% באפריל 2016.

אמון הצרכנים באפריל 2016, לפי קבוצת אוכלוסייה, מצב תעסוקה ורמת השכלה

•        בקרב האוכלוסייה הערבית עומד המדד על 23%- ומצביע על פסימיות רבה יותר לעומת האוכלוסייה היהודית,  שאצלה ערך המדד הוא 14%-.

•        בקרב אלה שאינם מועסקים עומד המדד על 23%-, ומצביע על פסימיות רבה יותר לעומת המועסקים, שאצלם ערך המדד הוא 12%-.

•        בקרב חסרי תעודת בגרות עומד המדד על 20%- ומצביע על פסימיות רבה יותר לעומת בעלי תעודה אקדמית, שאצלם ערך המדד הוא 13%- (בקרב בעלי תעודת בגרות או תעודה על תיכונית, עומד ערך המדד על 15%-).

השוואה בין-לאומית של מדד אמון הצרכנים, אפריל 2014, 2015 ו-2016

השוואה בין-לאומית של מדד אמון הצרכנים מלמדת על כך שבמדינות הסקנדינביות: פינלנד, דנמרק ושוודיה ערך המדד חיובי ונע בטווח של 11%-9%. אולם ברוב מדינות ה-OECDהנבחרות המוצגות בתרשים, מדד אמון הצרכנים הוא שלילי בשלוש השנים. בדנמרק ניכרת ירידה משמעותית בערך המדד, מ-21% באפריל 2015 ל-11% באפריל שנה זו.

בגרמניה, בספרד, ובממלכה המאוחדת חלה החמרה באמון הציבור בשנה האחרונה. בגרמניה ובספרד הערכים השתנו מחיוביים באפריל 2015 לשליליים באפריל 2016.

בצרפת עומד ערך המדד בחודש האחרון על 19%-, בדומה לשנים הקודמות.

בפולין נצפית מגמת שיפור במדד, כאשר באפריל 2016 עמד על 6%-, באפריל 2015 היה 10%- וב-2014 היה 20%-.

בישראל, אף כי ניכר שיפור במהלך התקופה שבין אפריל 2014 לאפריל 2016, ערך המדד, 16%-, עדיין נמוך ביחס לרוב מדינות ה-OECDהמוצגות בתרשים 2.

ביוון, שנמצאת תקופה ממושכת במשבר כלכלי עמוק, ערך המדד נמוך מאוד באפריל 2016: 74%-. בתחילת 2015, ניכר שיפור בהערכות הציבור שם, וערך המדד הגיע בחודשים פברואר ומרץ ל-31%-, לאור הציפיות להסדר החוב מול האיחוד האירופי. אולם בחודשים שלאחר מכן, עם התפוגגות הציפיות, נצפתה שוב ירידה במדד, ורמת הפסימיות מגיעה לשיא באפריל שנה זו, כאמור, 74%-.