שירות מנוהל בקבוצת טבת שירותים לוגיסטיים

יום ג', 5 ביולי 2011

אומניטק חתמה על הסכם לשירותי מחשוב מנוהלים בקבוצת טבת שירותים לוגיסטיים, המספקת שירותים לוגיסטיים מתקדמים ומגוון פתרונות בשרשרת האספקה. הפרויקט נאמד בחצי מיליון שקל עבור התקשרות לשלוש שנים.

במסגרת פרויקט המעבר למעטפת השירות המנוהל, שבוצע תוך כחודש ימים בלבד, לקחה אומניטק על עצמה את הטיפול בכל מערך המחשוב של חברת טבת שירותים לוגיסטיים. סניפי חברת טבת חוברו לענן תקשורת פרטי המסופק על ידי חברת אומניטק. במסגרת זו הוטמעו כלי שו"ב (שליטה ובקרה) של Centerityעבור ניטור תשתיות המחשוב בארגון, ונקבע מנהל רשת מיומן אשר אחראי על ביצוע תחזוקה מונעת וטיפולים נדרשים באופן שוטף.

בנוסף, שולבו שירותי  ISP- אינטרנט עסקי מבית אומניטק, עם שרידות גבוהה והתאמה למערכת עסקית, הוטמעו שירותי גיבוי מרחוק הכוללים גיבוי של כלל המידע של הארגון בחוות השרתים של אומניטק, עם יכולת בקרה ושחזור בעת הצורך, וכן שמירה על אבטחת מידע על פי מתודולוגיית גיבוי סדירה.

כמו כן, מונה מנהל טכני לפרויקט(TAM- Technical Account Manager) אשר אחראי מקצועית לייעוץ ללקוח והפעלת ספקי צד ג' כנדרש על מנת לעמוד במחויבות הארגון לאספקת רמת שירות ללקוחות, ספקים ועובדים.