שכלול טפסים בבנק לאומי

יום ה', 2 ביוני 2011

בבנק לאומי בשיתוף  אוטופונט  סיימו  באחרונה להעלות מערכת לעיצוב ולהפקה של טפסי הבנק, פרי פיתוחה של אוטופונט.

.הטמעת תוכנת התשתית ארכה חודשים ספורים. היקפו הכספי של הפרויקט לא נמסר, אולם גורמים בענף העריכו אותו בכארבעה מיליוןשקלים.

המערכת, FreeForm,   תשמש בבנק כתשתית רוחבית להפקת הפלט הסניפי. יישומים רביםבבנק ישתמשו בצורה אחידה בתשתית ה-FreeForm להדפסת מסמכים ללקוח, הפקת קבציPDF   לארכוב בארכיון דיגיטלי ושאר ערוצי פלט. כמות המשתמשים במערכת בסניפי הבנק עתידהלהיות כ-5,000.

התוכנה מטפלת באופן דינאמי בהתניות שונות הנובעות מהמידע המופק ויודעת לשלב אוטומטית נתונים ספציפיים לכל הפקה, למשל לוגו של הבנק או נתוני לקוח ממערכותה-CRM. כך, הטפסים מופקים בבנק לפי כמות וסוג הנתונים וסוג הנתונים, כולל טבלאותמשתנות, הופעה והעלמה של פסקאות, חוזים דינאמיים ועוד.