שכר מוגדל לראשי אמת מחשוב

יום ד', 24 ביולי 2013

סוף סוף אפשרות להרמת מסך על השכר וההטבות לבכירים בחברות התקשוב.

 

תיקון מספר 20 לחוק החברות חושף את ג'ונגל ההטבות שהמציאה חברת א.מ.ת. מחשוב ל"פיצוי" מנהליה.

המדובר הפעם ביושב ראש החברה יגאל שפר ובמנכ"ל יואב וינברג.

לפי סדר היום לאישור האספה הכללית של החברה הוחלט להעניק למנכ"ל עמלה על סך 2.5 אחוז מהרווח הנקי  "עבור תרומתו לחברה בראייה רב שנתית".

ועוד בונוס ואופציות לפי שיקול דעת הדירקטוריון.

על פי ההצעה, עלות שכרו החדשית של המנכ"ל וינברג תהיה 115 אלף שקל ובנוסף לכך הוא יהיה זכאי לעמלה שנתית של 2.5 אחוז מהרווח הנקי לפני מס ושל 2.66 אחוז מהחלק של הרווח הנקי שעולה על 16 מיליון שקל, לא כולל רווחים מעיסקות חד פעמיות.

עלות שכרו החדשית של היו"ר לא תעלה על 45 שקל אלף שקל עבור חצי משרד.

העמלה לשפר תחושב עלפי התשואה השנתיית על ההון ותגיע לכל היותר ל-500 אלף שקל. אם התשואה תהיה נמוכה מ-9 אחוזים לא יקבל שפר עמלה כלל.

כזכור,  בחודש אוקטובר 2011 התפטרו מן החברה מייסדיה יגאל שפר, יעקב וולטר, שרגא שחק וראובן שריפט אחרי שלא הצליחו לאשר את שכרם המוגבה באותה עת על פי תיקון 16.