שניידר אלקטריק ישראל זכתה במכרז של תאגיד המים כפרי גליל תחתון

יום ב', 4 ביוני 2012

חטיבת ה - Industry  של שניידר אלקטריק ישראל (Schneider Electric), חברה גלובאלית המתמחה בניהול אנרגיה,זכתה במכרז של תאגיד המים כפרי גליל תחתון להקמת מרכז בקרה עבור התאגיד. היקף הפרויקט מוערך בכ - 600  אלף ? והוא צפוי להסתיים עד סוף 2012.

הפרויקט כולל הקמת מרכז בקרה ראשי עבור התאגיד, אשר יכלול בין היתר את תוכנת הסקאדה   VIJEO CITECTשל שניידר אלקטריק , אשר מבוססת ומיושמת על ארכיטקטורת שרת לקוח, בנוסף, התוכנה תומכת בביזור משימות (עבודה ע"פ אשכולות), המאפשר לחלק את העומס המוטל על המערכת, בין גורמים שונים, ובכך להעצים את ביצועי המערכת.  שדרוג של כ - 15 תחנות שאיבת מים וביוב, הפרושות ברחבי תחום שיפוט התאגיד, וחיבורן ע"י תקשורת סלולרית למרכז הבקרה הראשי של התאגיד.

הקמת מרכז הבקרה תאפשר לתאגיד המים, לשלוט בצורה מיטבית, במתקני המים והביוב אשר באחריותו, זאת בעזרת:

  • קבלת חיווים בזמן אמת על סטטוס תחנות השאיבה (תקלות, פעילות סדירה, תחזוקה, אבטחה )
  • יעילות אנרגטית – עלות הפעלת התחנה פר קוב מים
  • הפקת דו"חות למניית מים וצריכת אנרגיה
  • ניטור לחצים בקווי מים
  • הורדת פחת מים