שר התקשורת בולם חיובי הענק בקשר עם חוץ חארץ

יום ה', 19 בדצמבר 2013

שר התקשורת  גלעד ארדן  החליט לבלום  את הפגיעה וההפתעה הנובעים מגבייה מופרזת עבור שירותי גלישה סלולרית בחו"ל", והודיע כי מכשיר הסלולר של צרכנים היוצאים לחו"ל יחסם לגלישה על ידי המפעילה הסלולרית כברירת מחדל  אוטומטית.

המכשיר  ייפתח לגלישה רק אם המנוי יבקש זאת באופן מפורש. "זהו צעד ראשון כדי למנוע אתהחיובים המופקעים על שירותי גלישה בחו"ל, לעתים אף ללא ידיעה והבנה של המנוילסכומים שאותם יידרש לשלם", אמר השר.

ההתקשרות כיום מחו"ל גורמת לחיובים של אלפי שקלים לישראלים שיוצאים לחו"ל וצורכים שירותי גלישה סלולרית .  בעקבות תלונות רבות של לקוחות סלולר, הורה משרד התקשורת בעקבות שימוע כי ההחלטה תיכנס לתוקף ב-18 בפברואר בשנה הבאה.

החברה הסלולרית תחויב לחסום, ללא תשלום, את הגישה לגלישה לכל מנוי מיד עם הגעתו לחו"ל, אלא אם למנוי יש תוכנית  הכוללת שירות גלישה, או שהמנוי ביקש לאפשר לו באופן קבוע את הגישה לשירות גלישה.  עם הגעתו לחו"ל של מנוי שאין לו תוכנית או חבילה בתוקף, תשלח אליו החברה מסרון  ,שיכלול מידע בדבר האפשרות לחסום את שירות הגלישה באמצעות שינוי הגדרות המכשיר או  על ידי  פניה למוקד הפניות הטלפוני של החברה.

צעד חשוב נוסף שעליו הורה היום משרד התקשורת הוא חיוב החברה הסלולרית לשלוח, ללא תשלום, מסרון למנוי שרכש חבילת שירות נדידה בינלאומית ברגע שהוא מנצל 75%, 90%ו-100% מהחבילה. במסרון יצוין שיעור ניצול החבילה ומועד עריכת חישוב הניצול.