תבוטל העמלה שגובים מפעילי הסלולר מהמפעילים הבינלאומיים

יום ה', 19 ביולי 2012

 

על רקע השינויים בשוק התקשורת, ובכללם היווצרותן של קבוצות תקשורת חדשות, נוצר קושי למפעילים בינלאומיים עצמאיים,  שאינם חלק מקבוצה (כדוגמת 018 אקספון, 019 טלזר ו-015 היל"ת) להתחרות בשוק שירותי השיחות הבינלאומיות.

משרד התקשורת, כמענה מיידי לקושי המיוחד שנוצר בתחום כרטיסי החיוג המשולמים מראש (פרה פייד), המאפשרים התקשרות באמצעות מפעיל סלולרי לשיחות פנים ארציות ובינלאומיות,  בחן בפרק זמן קצר, הוראות מחייבות ומיידיות הנוגעות להתנהלות חברות הסלולר והמפעילים הבינלאומיים, באופן שיקל על המפעילים הבינלאומיים העצמאיים את היכולת להתחרות בשוק הבינלאומי בכלל, ובכרטיסי החיוג המשולמים מראש בפרט.

בנוסף, המשרד מצא כי נדרשת בחינה מחודשת של מבנה תחום שירותי הבזק הבינלאומיים ומידת עצמאותו.

  • תעריף שמציג מפעיל בינלאומי יוצג באופן מפוצל (לדוגמה – במקום לציין כי תעריף דקת שיחה לתאילנד יהיה 13 אג', יציין המפעיל הבינלאומי  כי התעריף הוא 6 אג' בתוספת דמי קישור גומלין  (7 אג').
  • אסור למפעיל בינלאומי להציע את שירותיו במחיר שונה על בסיס מפעיל הסלולר ממנו בחר הלקוח להתקשר. כפועל יוצא מכך, אסור, למפעיל בינלאומי לפרסם  תעריפים יעודיים לרוכשי כרטיסי חיוג פרה פייד של מפעיל סלולר ספציפי, השונים מתעריפים לרוכשי כרטיס חיוג דומה ממפעיל סלולרי  אחר.
  • מפעיל סלולר לא ישווק ולא יפרסם את שירותיו של מפעיל בינלאומי מסוים.
  • תבוטל העמלה שגובים מפעילי הסלולר מהמפעילים הבינלאומיים בכרטיסי חיוג פרה פייד.