SAP תגייס 25 עובדים

יום ה', 2 בינואר 2014

 

חברת SAP נמצאת בתקופת גיוסים. בימים אלו החברה מחפשת לאייש 25 משרות, הן בתחומי הפיתוח והן במכירות ברמות בכירות שונות.

בין היתר, מחפשים היום בחברה מנהל לקבוצת פיתוח, DBA  בכיר למשרת Presale, מפתחי JAVA, מפתחי web(Front End Developer), סטודנטים לפיתוח JAVAאו למשרות שיווק, ועוד.

 

על פי עירית בך, סמנכ"לית משאבי אנוש ב-SAP, "עובדי SAPבישראל שותפים לפיתוח מספר   מוצרים משמעותיים ומבוקשים בחברת SAP, דוגמת הפורטל של SAPופלטפורמת HANAהחדשנית. המאמצים שלנו מוקדשים לאיתור וגיוס הכישרונות הטובים ביותר בתעשייה, עם דגש על גיוון (Diversity) והכלה במקום העבודה. אנו נותנים חשיבות רבה לאיכות הגיוסים וכך, תהליכי המיון שלנו הם תהליכים אישיים בהם מוקדש זמן רב לכל מועמד בתהליך. העובדים זוכים ב- SAP  לסביבה רבת אתגר מקצועי, גמישות ואפשרויות קידום אישיות".