תוקנה תקלה בשרתי ממשל זמין

יום ב', 7 בנובמבר 2011

ההאקרים התוקפים מחוץ לארץ לא היו ולא נבראו...

התקלה בשרתי ממשל זמין תוקנה, אתרי הממשלה חורו  לזמינות

התקלה בשרתי ממשל זמין, אשר גרמה לחוסר זמינות באתרי ממשלה שונים תוקנה ולאחר כחצי יום  שבו אתרי הממשלה לזמינות.

בממשל זמין עורכים כעת סדרת בדיקות על מנת לוודא כי כלל השירותים פועלים כסדרם.
מבדיקה מעמיקה שנערכה והובילה לתיקון, התברר כי מקור התקלה הוא ברכיב איחסון
מתוצרתIBM.

במהלך  של לילה עבדו בממשל זמין עם אנשיIBM   על מנת להשיב את הרכיב
לפעולה תקינה ומשהצליחו, חזרו האתרים לזמינות.

בשבועות הקרובים יערך תחקיר מעמיק בממשל זמין בכל הקשור לתקלה, לתפעולה
ולסוגיות שונות של חוסר זמינות בשרתים, על מנת למנוע ככלהניתן הישנות מקרים
דומים בעתיד.