תחזית פסימית לענף התקשורת

יום ד', 16 בדצמבר 2015

תחזית חברת מעלות - S&P:

תקשורת: "ההשקעות יירדו בשל אי הוודאות בענף"

שנת 2016 תאופיין באי ודאות, בתחרות מחירים מתמשכת, ובהתאמה, בירידה ברמת ההשקעות של החברות הפועלות בשוק" - זהו בתמצית הצפי במעלות למתרחש בענף בשנה הבאה.

עוד כותבים שם כי "נושא הדיבידנדים בענף עדיין מהווה חשיפה, ולא ברור כמה זמן יאפשרו בעלי המניות הממונפים לחברות הסלולר להימנע מחלוקת דיבידנדים על מנת לחזק את הנזילות שלהן".

במעלות מתייחסים למאפיינים העיקריים של שוק התקשורת המקומית בשנה החולפת ומציינים כי "2015 התאפיינה, יותר מבעבר, במעבר החברות מהתמקדות במגזרים בודדים בענף התקשורת להקמת קבוצות תקשורת הפועלות במספר תחומים משיקים הכוללים את תחום הטלפוניה הסלולרית והנייחת, אינטרנט, שיחות בינלאומית וטלוויזיה רב ערוצית".

הגורמים העיקריים לכך, לפי מעלות, היו "התקדמות הרגולציה בתחום והפעלת השוק הסיטונאי, כמו גם המשך התחרות האינטנסיבית בשוק".

עוד מזכירים כי "במהלך השנה עבר תחום התקשורת מספר אבני דרך: החל מפתיחת השוק הסיטונאי (רפורמת הפס הרחב), רכישתה של בזק את מלוא מניות חברת הבת די.בי.אס, והאפשרות למכירתה ומיזוגה של חברת גולן - מחוללת התחרות העיקרית בשוק - עם סלקום".

לגבי 2017, במעלות אופטימיים יותר וכותבים כי "אנו רואים אותה כשנת מפנה עבור החברות, שנה שבה עשויה לחול התמתנות מסוימת במאפייני השוק, ובה נראה את הטמעתם המלאה של השינויים שחלו בשנת 2015".

תרחיש הבסיס של מעלות לתחום הסלולר "מניח התכנסות לארבעה מפעילים עיקריים בשנתיים הקרובות, וכן עלייה ב-ARPU(הכנסה ממוצעת מלקוח) רק בשנת 2017. בהתאם, עלייה ברמת ההשקעות תיתכן רק בשנת 2017. כמו כן, אנו מניחים כי שוק הטלוויזיה בישראל ימשיך להישלט בידי שתי המתחרות הדומיננטיות - HOT  ו-YES".