תכניות מופ בתחום הטקסטיל

יום א', 9 בדצמבר 2018

תיאור הקול הקורא 

 

מטרת הקול הקורא:

מטרת הקול הקורא היא לעודד חברות תעשייתיות בתחום הטקסטיל להיערך ולבצע תכניות מו"פ וחדשנות בכדי לשפר את כושר התחרות שלהן באמצעות פיתוח מוצרים חדשים ותהליכים חדשניים.

 

קהל היעד:

חברות תעשייתיות-יצרניות הפועלות בתחום הטקסטיל.  

 

רשימת התחומים בהם מתמקד הקול הקורא:

 • טכנולוגיות צביעה ואשפרה
 • בדים חדשניים 
 • טקסטיל רפואי
 • גזירה ותפירה
 • Non-woven
 • טקסטיל ביטחוני
 • טקסטיל לבית
 • חו"ג טקסטיליים (לדוגמא: בדים, חוטים, כותנה, תויות וכיוצ"ב)
 • סריגה ואריגה
 • כימיקלים לטקסטיל
 • טקסטיל טכנולוגי (לדוגמא: רפואי, קוסמטי וכיוצ"ב)

 

מהם המענקים שניתן לקבל?

מסלול הטבה מס' 36 - עידוד חדשנות טכנולוגית בתעשיית הייצור כולל 2 מסלולי משנה (אותם ניתן למצוא בנספחימסלול ההטבה):

 • מסלול משנה 36א': מופ"ת - מו"פ בתעשיית הייצור 
 • מסלול משנה 36ב': מכינת מו"פ לחברות תעשיית הייצור

 

מסלול מופ"ת:

חברות הממוקדות בתכנית המו"פ אותה הן מעוניינות לבצע, מוזמנות להגיש בקשות לתמיכה במסלול מופ"ת ותהיינה זכאיות למענק בשיעור של עד 50% ולהטבות נוספות הניתנות בהתאם לתנאי המסלול,  בכלל זה פטור מתשלום תמלוגים לחברות העונות לתנאים.

שימו לב כי חברות בפריפריה זכאיות ל- 10% תמיכה נוספים - סה"כ מענק בשיעור של עד 60%.

לפרטים נוספים והגשת בקשות במסלול מופ"ת - לחצו כאן.

 

מסלול מכינת מו"פ:

חברות אשר אינן ממוקדות בתכנית מו"פ אותן הן מעוניינות לבצע ומעוניינות לאתר כיוונים ליישום מו"פ ותהליכי חדשנות טכנולוגית המותאמים להן, מוזמנות להגיש בקשות לתמיכה במסלול מכינת המו"פ. במסגרת המסלול ניתן לקבל מענק לקבלת יעוץ מקצועי, שיסייע לה לזהות את הפערים הטכנולוגיים ביכולותיה ולאתר כיווני פיתוח אפשריים, לקראת הגשת בקשות לתמיכה במו"פ במסגרת מסלול מופ"ת.
 

 *חשוב: נא לציין בסעיף התקציר בטופס ההגשה שהבקשה היא לקול קורא בתחום הטקסטיל

 

מועד אחרון להגשת בקשות: 6 ינואר 2019 בשעה 12:00 בצהריים.

 

ליצירת קשר, מענה לשאלות ובדיקת התאמה של חברות להגשת בקשות במסגרת קול קורא זה  ניתן לפנות לטל היבנר פרץ, 

Tal.HP@innovationisrael.org.il | 03-7157938