HP תפטר עובדים בישראל כחלק מקיצוץ עולמי.

יום א', 6 באוקטובר 2013

HPתפטר עובדים בישראל כחלק מקיצוץ עולמי.

העיתון" כלכליסט" מספר כי החברה החלה במשלוח הודעות פיטורים – בשלב ראשון ל-30 עובדים וזאת כחלק מצמצום ענק במספר עובדי החברה שיעמוד על היקף כולל של פיטורים בקרוב ל-30 אלף איש.

בישראל מדובר בשלב ראשון בפיטורי 30 עובדים מתוך כ-1200  עובדים המרוכזים במרכז החברה ביהוד.

 מרכז זה עבר באחרונה שינוי בעלות (מכירה לחברת ההשקעות אמות) במסגרת מאמצי HPישראל לחסוך בהוצאות.

החברה הודיעה כי לא צפויים רק פיטורים אלא גם גל של הוצאה לפרישה מוקדמת של עובדים.

מטרת התוכנית היא קיצוץ מצטבר של 3 מיליארד דולר בהוצאות על כוח אדם.

חוגי המקצוע  בישראל מגלים פליאה מדוע HPמתמקדת בפיטורים במרכז הפיתוח שהוקם לאחר רכישת חברת מרקורי, ביהוד שהצטיין בחדשנות בתוכנה.