תרגיל הסייבר הגדול בלי משרד התקשורת

יום ו', 20 בינואר 2012

תרגיל הסייבר הגדול  הנעשה בימים אלה לוקה בחוסר תיאום בינמשרדי כולל  העדרות של  משרד התקשורת .

בימים אלה מקיימת ישראל באמצעות מטה החרום המיוחד שהוקם לכך,  שורת תרגילים ובהם מרכזי הנקרא "כיבוי אורות" על מנת  ללמוד, לדמות ולהציע פתרונות למתקפות הסייבר על המדינה ומתקניה.

כל נושא המטה  אינו מגובש דיו והוקם באיחור בעקבות החלטה מיוחדת של הממשלה.
במטה הסייבר הלאומי נדהמו לשמוע שדווקא המשרד הכי חשוב לא ישתתף בתרגיל,  שמדמה מתקפה על מערכות התקשורת המחשוב.המרושת.

 במשרד התקשורת מסבירים:את ההמנעות מהשתתפות בתרגיל  במילים התמוהות  אין לנו את הידע הדרוש .

התרגיל  תוכנן עוד לפני ההתקפה הגדולה ממנה סובלת ישראל בשבועות האחרונים  ומגיעה מצד האקרים סעודים. יוזמיו במטה הסייבר הלאומי ובמטה ללוחמה בטרור במשרד ראש הממשלה ציפו להשתתפות  מצד כל  משרדי הממשלה, אך כאמור,  מצאו עצמם ללא משרד התקשורת,שגם טוען  כי אין לו את כוח האדם המתאים לתרגיל אבטחה והתגוננות  לאומי.