AVIV AMCG שבשליטת מטריקס רוכשת את דנה הנדסה

יום ד', 26 בדצמבר 2018

חברת AVIV AMCG   (אביב ניהול הנדסה ומערכות מידע בע"מ), אשר בשליטת חברת מטריקס, הודיעה כי תרכוש 80% מחברת דנה הנדסה בע"מ, העוסקת בניהול פרויקטים בתחום התשתיות הלאומיות תמורת 52 מיליון שקל.

דנה הנדסה היא אחת החברות הפעילות בתחום ניהול ובקרה של  פרוייקטים בתחום התשתיות והבניה למגורים, משלב ניהול התכנון ועד שלב הביצוע. לדנה הנדסה התמחות, בין היתר, בניהול פרוייקטי תשתיות גדולים בתחום התחבורה (תחבורה ציבורית, נתיבי רכבות, כבישים, מחלפים, מנהרות ועוד). החברה הינה בין החברות המוסמכות כחברות מנהלות עבור משרדי התחבורה, הכלכלה ומשרד הבינוי והשיכון.

דנה הנדסה מעסיקה כיום מעל ל- 100 עובדים וקבלני משנה, רובם בתחום ההנדסה האזרחית. עיקר לקוחות החברה הם גופים ציבוריים. בין הפרוייקטים אשר נוהלו/מנוהלים ע"י החברה: הקו הירוק, הקו האדום והקו הסגול עבור נת"ע (רכבת קלה תל אביב); רכבת ישראל – ניהול ביצוע קו הרכבת המהירה לירושלים, תחנת רכבת האומה י-ם, שדרוג תחנת השלום; משרד השיכון – פיתוח שכונות מגורים במחוז הצפון, פרוייקט תכנן ובנה – בישוב חריש; נתיבי איילון – פרוייקט נתיבי תחבורה מהירים, גשר יהודית; פרויקטים עבור משרד הביטחון, נתיבי ישראל, יפה נוף, חוצה ישראל ועוד.  

על פי תנאי העסקה אביב תרכוש 80% מהון המניות של דנה הנדסה. מר דן הולצמן, ממייסדי החברה (יחד עם הגב' חנה שטרן) ב- 1994, יחזיק ביתרת ה- 20% וימשיך לכהן כמנכ"ל החברה לתקופה ארוכה. לפני הקמת החברה שימש דן כמשנה למהנדס העיר תל אביב וכמנכ"ל חברת נתיבי איילון.

אביב, אשר נרכשה על ידי מטריקס בסוף 2016 עוסקת בין היתר בייעוץ ניהולי, ניהול פרויקטים בתחום התעשייה והתשתיות, תכנון מתארי ארצי ועירוני, איכות סביבה וכן מנהלות ניהול גדולות עבור רשויות ממשלתיות ומשרדי ממשלה. רכישת דנה תרחיב את תחומי הפעילות של אביב לתחומי ההנדסה האזרחית ופרוייקטי תשתית לאומיים.

אביב מעסיקה כיום כ- 350 עובדים.