John Vikupitz מונה לנשיא CropX

יום ד', 21 באוגוסט 2019

 

חברת CropX   הישראלית, מספקי שירותי השקיה מהמתקדמים בעולם, הודיעה על צירופו של John Vikupitz לצוות ההנהלה הבכיר של החברה ומינויו הרשמי כנשיא CropX, שמשרדיה בארה"ב ממוקמים בדנוור, קולורדו.

ויקופיץ יוביל את ההתרחבות הגלובלית של החברה תוך מתן דגש על קידום הפלטפורמה בפיתוחה הבלעדי של CropX,  לניהול חוות-חקלאיות, המנתחת באופן אוטומטי נתוני קרקע וטופוגרפיה ומאפשרת חיזוי מדוייק של כמות המים הנדרשת בחלקים שונים של שדות הגידול של הקרקע החקלאית.

לדברי ויקופיץ: "CropX   היא פלטפורמה יחידה מסוגה בעולם המספקת מידע ותובנות המבוססים נתונים הקיימים בקרקע והיא קובעת את הסטנדרט בתחום בכל הקשור לטכנולוגיות שהן קלות לשימוש וניתנות להרחבה, כך שהחקלאים יכולים להשפיע באופן מיידי ומשמעותי על תפוקת השדות שלהם".                                                                                    

ויקופיץ  מביא עמו לתפקידו החדש כנשיא CropXניסיון עשיר בתחום ה-  AgTech . בעשר השנים האחרונות שימש כנשיא ומנכ"ל חברת נטפים ארה"ב, חברה-הבת הגדולה ביותר של החברה המובילה בפתרונות השקיה מדויקים.

החברה הודיעה, כמו כן, כי השלימה סבב גיוס של 10 מיליון דולר על מנת לתמוך בהמשך הצמיחה של החברה.

CropX  משלבת את הספקטרום המלא של נתוני החווה הזמינים: לוויין, מזג אוויר, דוגמאות יבולים, נתונים טופוגרפיים וכו' בשילוב נתוני קרקע רלבנטיים, כדי לספק כוח חיזוי מדויק ועוצמתי לצרכי החווה החקלאית.