צמיחה חזקה לאורקל במאזן רבעוני

יום א', 12 בינואר 2020
תאגיד אורקל  (NYSE: ORCL) הודיע  על תוצאות הרבעון השני של שנת 2020 הכספית. סך ההכנסות עמד על 9.6 מיליארד דולר, עלייה של 1% בדולר ובמטבע קבוע בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. הכנסות שירותי הענן ותמיכת הרישיון הסתכמו ב -6.8 מיליארד דולר, ואילו הכנסות מענני הרישיון הכללי והרישיון המקומי היו 1.1 מיליארד דולר.
 
הכנסות התפעול של GAAP עלו ב -3% ל -3.2 מיליארד דולר, והרווח התפעולי של GAAP עמד על 33 אחוז.
(GAAP  הם עקרונות חשבונאיים מקובלים או כללים חשבונאיים מקובלים (באנגליתGenerally Accepted Accounting Principles, הקיצור המקובל: GAAP)
 
הרווח התפעולי ללא GAAP עמד על 4.0 מיליארד דולר, והמרווח התפעולי ללא GAAP עמד על 42%.
 
הרווח הנקי של GAAP היה 2.3 מיליארד דולר, והרווח הנקי ללא GAAP היה 3.0 מיליארד דולר. הרווחים למניה על פי GAAP עלו ב -14% לרמה של 0.69 דולר ואילו הרווחים למניה ללא GAAP עלו ב -12% לרמה של 0.90 דולר.
 
ההכנסות הנדחות לטווח קצר עמדו על 8.1 מיליארד דולר. תזרים המזומנים התפעולי היה 13.8 מיליארד דולר במהלך 12 החודשים האחרונים.
 
"היה לנו עוד רבעון חזק בעסקי היישומים בענן Fusion ו- NetSuite, עם הכנסות Fusion ERP שגדלו ב -37% והכנסות ERS של NetSuite גדלו ב -29%," אמרה מנכ"ל אורקל, ספרא כץ. "צמיחה מהירה ועקבית זו בפלח ה- ERP המולטי מיליארד דולר כיום בעסקי יישומי הענן שלנו אפשרה לאורקל לספק קצב צמיחה דו-ספרתי של EPS שנה אחר שנה. אני לגמרי מצפה שנעשה זאת שוב השנה. "
 
"למסד הנתונים האוטונומי של אורקל כבר יש אלפי לקוחות שרצים בענן הציבורי Gen2 שלנו", אמר לארי אליסון, CTO של אורקל. "נכון לעכשיו, מאגר המידע האוטונומי שפועל בעסקי הענן הציבורי שלנו צומח בקצב של מעל 100%. אנו צופים כי קצב הצמיחה יגדל באופן דרמטי כאשר אנו משחררים את מסד הנתונים האוטונומי המופעל ב- Gen2 Cloud @ Customer שלנו לבסיס העצום המותקן באתר שלנו במהלך החודשים הקרובים. "
 
הדירקטוריון גם הצהיר על דיבידנד במזומן ברבעון של 0.24 דולר למניה מהמניות המשותפות המבוכרות. דיבידנד זה משולם לבעלי מניות ברמת החלפת העסקים באמצע ינואר 2020, עם תאריך פרעון ביום 23 בינואר 2020.