עזה - הצעה לדיון

יום ד', 29 בינואר 2020

במה  פתוחה - לדעה חופשית 

לנוכח החוסר במדיניות  ואסטרטגיה לגבי עתיד רצועת עזה וקשריה עם ישראל 

להלן הצעה מובנית לשיקול - הסכמה ואי הסכמה.

 

משה שלו - shalevmosh@gmail.com