מה יודעים על אלגוריתמים

יום א', 10 במרץ 2019
מה אנו יודעים על אלוגריתמים?
ספרים בני מאות עמודים כל אחד,  מנסים להסביר

והתשובה היא: