הבנק הבין אמריקאי לפיתוח מחפש יועץ סייבר ישראלי

יום ב', 30 בספטמבר 2019

מאת יפעת אלון-פרל, נספחת כלכלית-וושינגטון

הבנק הבין אמריקאי לפיתוח פרסם מכרז להעסקה של יועץ ישראלי במסגרת

הקרן במימון משרד הכלכלה והתעשייה ומערך הסייבר הלאומי. היועץ מתוכנן לתמוך

באפיון צרכי סייבר של פרויקטי ההלוואה של הבנק ולהוביל את מהלך הטמעת תחום

הגנת הסייבר בפעילות הארגון.

 

 מועד הגשת מועמדות ראשונית הינו ב-11 באוקטובר, 2019, 11:00 בבוקר שעון ישראל.

פירוט התפקיד:

  • תמיכה בתכנון, יישום וייעול היבטי הגנת סייבר בפעילות הפיתוח של הבנק במדינות אמריקה הלטינית.

  • תמיכה במאמצי הגנת סייבר במדינה או במגזר הפרטי על ידי מתן ייעוץ טכני הקשור לכל היבט של מדיניות הגנת סייבר תקינה, כולל שימוש בפרויקטים של ייעוץ חיצוני אשר יסייעו בהערכת מוכנות ושיפור תוכניות עבודה.
  • ארגון שיתוף ידע, שיח מדיניות ומשימות אימונים, קורסים ואירועים בישראל ובמדינות רלוונטיות אחרות במסגרתם קובעי מדיניות ומנהלי אבטחת סייבר מאמריקה הלטינית ילמדו מהניסיון של המדינה המארחת ואחד מהשני.
  • תמיכה בפעילויות פיתוח בינלאומיות, לאומיות, מגזריות, ובריאות סייבר בנקאית נוספות כמו מחקר ויצירת ידע.

 ספרדית ברמת תקשורת בסיסית לפחות הינה בגדר חובה. פרטים מלאים בנוגע למשרה

כמו גם לינק להגשה ניתן למצוא בעמוד פרסום המשרה בבנק.