סיוע אמריקאי מחכה גם לחברות ישראליות

יום ו', 17 באפריל 2020
חברות ישראליות שנפגעו במשבר הקורונה יכולות לקבל הלוואות ומענקים לא רק במסגרת תוכניות מקומיות, אלא גם מתוכנית הסיוע האמריקאית. כל חברה שיש לה פעילות בארה"ב ומעסיקה שם עובדים יכולה להגיש בקשה במסגרת תוכנית CARES לסיוע לעסקים שהתקבלה בארה"ב בסוף מרץ בהיקף 2 טריליון דולר.
החברה לא חייבת להיות רשומה כחברה אמריקאית, אלא רק שתהיה לה חברה?בת בארה"ב שמשלמת שם שכר לעובדים.
 
העיתון "כלכליסט" מציין כי הסעיף הרלבנטי ביותר עבור החברות הישראליות ובעיקר אקטואלי לסטארט?אפים הוא קבלת הלוואות שבחלקן יהפכו למענקים הוא תוכנית 7a של הרשות לעסקים קטנים האמריקאית (SBA — Small Business Administration) .
במסגרת סעיף זה יכולה חברה שמעסיקה פחות מ?500 עובדים בכל אתריה יחד לקבל הלוואה בסכום של עד פעמיים וחצי עלות השכר המשולם לעובדיה עד תקרה של 10 מיליון דולר. ההלוואות, כולן בערבות מדינה, ניתנות לתקופה של שנתיים עם גרייס של חצי שנה לתחילת ההחזר בריבית נמוכה של 1% בלבד.
ההלוואה עשויה להפוך למענק שאין צורך להחזירו במידה שהחברה תוכיח כי הכסף שקיבלה שימש לתשלום שכר לעובדים ומנע בכך קיצוץ שכר או פיטורי עובדים.  
 
במסגרת התוכנית הוקצו 350 מיליארד דולר להלוואות ומענקים לעסקים הקטנים.
מיד עם כניסת התוכנית לתוקף, דיווח בנק אוף אמריקה כי 177 אלף עסקים הגישו בקשות דרכו לסיוע בהיקף של 32.6 מיליארד דולר. בנק ג'יי.פי מורגן עדכן ביום שלישי כי קיבל 375 אלף בקשות לסכום מצטבר של 40 מיליארד דולר. כלומר מדובר כבר בבקשות בסכום כולל שמגיע לחמישית מתקציב התוכנית — וזה רק מעסקים שהם לקוחות של שני בנקים, גם אם שני הגדולים, ללא בנקים נוספים שדרכם ניתן להגיש בקשה לסיוע.
 
יצוין כי גם חברות ישראליות שמעסיקות יותר מ?500 עובדים יכולות להגיש בקשה לסיוע במסגרת התוכנית האמריקאית, אך באמצעות סעיף אחר — דחיית תשלומי ביטוח לאומי (payroll tax) על ידי המעסיק. בארה"ב מדובר ב?6.2% מעלות השכר וסכום זה ישולם בשני תשלומים, בדצמבר 2021 ובדצמבר 2022. גם עסקים קטנים יכולים להגיש בקשה במסלול זה, אך אז לא יהיו זכאים למסלול ההלוואות/מענקים מ?SBA.