חידושי אפליקציות התשלומים הבנקאיות בבתי עסק

יום ד', 10 ביולי 2019

: בנק ישראל על מהפכת התשלומים באפליקציה

 

 

מטרת המתווה לפעילות האפליקציות הבנקאיות היא יצירת "הגנת ינוקא" לחברות כרטיסי האשראי 

  •      בשלוש השנים האחרונות פותחו על-ידי הבנקים בישראל אפליקציות תשלומים חדשניות, שמאפשרות להעביר כסף בין אנשים בקלות (P2P- person to person), באמצעות הטלפון הנייד, ללא צורך בהקלדת פרטי חשבון הבנק של האדם אליו מועבר הכסף. השימוש באפליקציות הללו גדל במהירות וניכר שהלקוחות מרוצים מהחדשנות והנוחות שגלומות באפליקציות.
  •      שלושת הבנקים שמפעילים אפליקציות כאלו פנו לבנק ישראל בבקשה להרחיב את הפעילות של האפליקציות גם לתשלום בבתי עסק (P2B- person to business). התפתחות זו עולה בקנה אחד עם המגמות בעולם.
  •      לאחר בחינת הנושא תוך דיונים שנערכו בין בנק ישראל לבין אגף התקציבים במשרד האוצר,  רשות התחרות, הבנקים, חברות כרטיסי האשראי והשחקנים הרלוונטיים בשוק התשלומים, בראיה רחבה של כל עולם התשלומים העתידי והתשתיות הנדרשות לקידום עולם התשלומים, הוסכם שהבנקים יפעלו בתחום התשלומים בבתי עסק בצורה מוגבלת בשלוש השנים הקרובות.
  •      המתווה מאזן בין הצורך להגביר את התחרות בטווח הבינוני והארוך בתחום התשלומים ובתחומים הפיננסיים בכלל, לטובת משקי הבית והעסקים הקטנים, לבין המשך עידוד החדשנות בעולם התשלומים על ידי המערכת הבנקאית כבר בטווח הקצר. משכך, המתווה מייצר "הגנת ינוקא" לחברות כרטיסי האשראי, כחלק מהרפורמה להפרדתן מהבנקים, ובמטרה שיהפכו לגופים פיננסיים מתחרים, כמו גם לגופים חוץ בנקאיים אחרים שיבקשו לפעול בתחום.
  •      אם יחולו שינויים מהותיים בשוק, כגון, הטמעת תקן EMV במסופים בבתי העסק, הסדרת פעילותם של גופים חוץ בנקאיים בתחום שירותי יזום פעולות תשלום, מתן גישה לגופים חוץ בנקאיים למס"ב, לרבות לשירות תשלום מיידי, תבחן מחדש נחיצות המגבלות על פעילות האפליקציות הבנקאיות.

נגיד בנק ישראל, פרופ' אמיר ירון: "אנו רואים חשיבות רבה בהתפתחות שוק התשלומים בישראל, ופועלים בראיה רחבה כדי לוודא שהתשתיות של השוק (כגון תשתית ה- EMV, תשתית תשלומים מהירים לכלל השחקנים הפועלים בתחום) יפותחו ויאפשרו שוק חדשני ותחרותי, שבו יהיו מגוון רחב של שחקנים בין אם מקומיים ובין אם זרים".

ובינתיים כבר נחתמים הסכמי הכרה בין אפליקציות התשלומים של הבנקים לחברות עסקיות