השוטר העתידי

יום ב', 22 ביולי 2019

המדענים מציעים  פתרון לבעיית

המחסור  בכוח אדם 

במערכי המשטרה