השפעת הקורונה על מאזני הבנקים

יום ש', 29 באוגוסט 2020
הבנקים הגדולים בישראל – פועלים, לאומי ודיסקונט, פרסמו את הדוחות הכספיים לרבעון השני של 2020, ואלה מעידים על פגיעה משמעותית ברווח הנקי של כלל הבנקים בשל הגידול בהוצאות להפסדי האשראי במשבר הקורונה.
בנק דיסקונט רשם ברבעון השני הוצאות להפסדי אשראי בהיקף של 532 מיליון שקל  – גידול של 291% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. בנק הפועלים רשם גידול בהוצאות להפסדי אשראי של כ-249%, והוציא כ-1.13 מיליארד שקל ברבעון השני. בנק לאומי מצידו, רשם הוצאות בגין הפסדי אשראי בהיקף של 875 מיליון שקל – גידול של כ-203% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. 
מי מהבנקים סיכם את הפגיעה הנמוכה ביותר ברווח הנקי עד כה?
מבחינת נתוני הרווח הנקי לרבעון השני השנה עולה, כי הבנק המוביל ברשימה הוא בנק לאומי, בניהולו של חנן פרידמן. בלאומי סיכמו את הרבעון השני של 2020 עם רווח נקי של 694 מיליון שקל, הגבוה מבין שלושת הבנקים, אך גם את היקף הפגיעה הקטן ביותר ברווח הנקי ביחס לרבעון המקביל אשתקד - כ-24% בלבד.
במקום השני, בנק דיסקונט בניהולו של אורי לוין, שסיכם את הרבעון השני עם ירידה של 68% ברווח הנקי, מ-545 מיליון שקל ברבעון השני של 2019, ל-174 מיליון שקל ברבעון השני של 2020. במקום השלישי, בנק הפועלים בניהולו של דב קוטלר, שרשם צניחה של כ-85% ברווח הנקי – מ-871 מיליון שקל ברבעון השני של 2019, ל-133 מיליון שקל ברבעון השני של 2020.
 
ככל שהם גדולים יותר – כך נופלים חזק יותר
מבחינת נתוני המחצית הראשונה של 2020, עולה כי תמונת המצב מתהפכת. לאומי אמנם נותר הבנק עם הרווח הנקי הגדול ביותר – 462 מיליון שקל במחצית הראשונה של 2020, אולם  זה עם הירידה הגדולה ביותר – 77% בהשוואה למחצית 2019, אז רשם הבנק רווח נקי של כ-2 מיליארד שקל. במחצית הראשונה של 2020 רשם לאומי הוצאה להפסדי אשראי בהיקף של 1.7 מיליארד שקל, כאשר כ-84% מהסכום האמור הינו גידול בהפרשה הקבוצתית. שיעור ההוצאה להפסדי אשראי בלאומי עמד על 1.19%, בהשוואה לשיעור של 0.19% בתקופה המקבילה אשתקד.
במקרה של בנק הפועלים, ההוצאות בגין הפסדי אשראי במחצית הסתכמו בכ-1.9 מיליארד שקל. הבנק סיכם את המחצית הראשונה עם ירידה של כ-75% ברווח הנקי, מכ-1.8 מיליארד שקל במחצית הראשונה של 2019, ל-434 מיליון שקל במחצית הראשונה של 2020.
לסיכום, מהנתונים עולה כי במקום הראשון בדירוג למחצית 2020 עומד בנק דיסקונט, עם רווח נקי של כ-453 מיליון שקל, לעומת 950 מיליון שקל במחצית הראשונה של 2019. אמנם מדובר בירידה של כ-52%, אך בהשוואה לפועלים (-75%) ולאומי (-77%), דיסקונט בניהולו של אורי לוין, הפגין את האיתנות הגבוהה ביותר מול הקורונה, ובהשוואה למתחריו – יכול לסכם תקופה קצת יותר מוצלחת.  
תחום נוסף שעלול להפגע קשות מחששות ההדבקה עקב מגפת הקורונה הוא העבודה בחללים פתחיפ משותפים