בישראל - פחות מיטות לחולה

יום א', 27 באוקטובר 2019
מדו"ח מרכז טאוב שניתח את נתוני האשפוז בשלוש השנים האחרונות, עולה כי קיימת מצוקת אשפוז גדולה בבתי החולים. ישראל נמצאת במקום הלפני אחרון מבחינת תפוסת המיטות, עם 94 אחוזים, הרבה מעל הממוצע במדינות המפותחות העומד על 75 אחוזי תפוסה. פרופ' דב צ'רניחובסקי, ממחברי הדו"ח: "מערכת הבריאות עובדת בצורה לא יעילה"
ומה בעולם?
 
 
Hospital beds per 100,000 people.
 
Germany: 823
Poland: 663
France: 621
Greece: 424
Portugal: 332
Italy: 331
Spain: 297
UK: 273
 
(Eurostat)
 
 
לפי דוח מרכז טאוב "תמונת המצב של מערכת האשפוז הכללי בישראל", לאחר ניתוח נתונים של מצוקת האשפוז בשלוש השנים האחרונות. מדי שנה מטופלים במערכת האשפוז הכללי בישראל כ-1.1 מיליון איש ומהמחקר עולה כי יש כשלים מערכתיים בתכנון המערכת, בתקצובה ובהסדרתה על ידי המדינה, למול הצרכים ההולכים וגדלים של אוכלוסייה גדלה ומזדקנת.
כך מתייחס הדו"ח לכך שמספר המיטות לאוכלוסייה בישראל הוא נמוך יחסית למדינות ה-OECD, אי יעילות בגודל בתי החולים הכלליים ובפיזורם באוכלוסייה ופערים ניכרים בנגישות לשירותי אשפוז בין מרכז ופריפריה.
על פי נתוני ה-OECD שהוצגו בדו"ח, בישראל יש 220 מיטות אשפוז כללי על כל מאה אלף איש, זאת לעומת 360 מיטות בממוצע מדינות ה-OECD ו-410 במדינות אירופה שבהן, בדומה לישראל, אספקת השירותים נעשית באמצעות קופות חולים.
 
ההוצאה הלאומית על אשפוז נכון לשנת 2014 בישראל עומדת על 1.9 אחוזים, זאת מתחת לממוצע במדינות ה-OECD בהן עומד הנתון על 2.3 אחוזים.