הצעה לתיקון חוק חובת המכרזים

יום ד', 23 באוגוסט 2017

 

 

עו"ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר:  #  "היקף מכרזי הרכש הציבוריים עומד על כ-65 מיליארד  שקל  בשנה -  רק חלק מזערי למגזר העסקים הזעירים, הקטנים והבינוניים"  #  "הצעת החוק המדוברת תחולל מהפכה בחלוקת עוגת הרכישות של המגזר הציבורי ותתרום לשוויוניות במדיניות הממשלה במשק".

 

עיקרי ההצעה:

1.       מכרזים בהיקף של לא יותר מ-10 מיליון ש"ח יהיו פתוחים רק לעסקים זעירים, קטנים ובינוניים;

2.       הוראות חוק חובת המכרזים יחולו גם על מכרזי הרשויות המקומיות;

3.       לא יוצאו מכרזים בפריסה ארצית כשמהות המכרז מאפשרת פיצול לאזורי הארץ;

4.       עסקים גדולים שיזכו במכרזים ציבוריים יהיו חייבים לבצע 20% מהיקף העבודה באמצעות עסקים זעירים, קטנים ובינוניים;

5.       קיבלו במכרז שתי הצעות ניקוד זהה, ואחת ההצעות היא של עסק זעיר, קטן, או בינוני, תזכה במכרז ההצעה של העסק הזעיר, קטן או בינוני.

 

חלק מזערי מהיקף מכרזי הרכש של המגזר הציבורי מגיעים לעסקים זעירים וקטנים; כך עולה מניתוח נתוני המשק באיגוד לשכות המסחר. על פי נתוני האיגוד, סך הרכישות של משרדי הממשלה השונים עומד על כ-50 מיליארד שקל בשנה ובנוסף, על הערכות האיגוד ונתוני הלמ"ס, מכרזי הרכש של הרשויות המקומיות נאמדים בהיקף של  כ-15 מיליארד שקל אותן מוציאות הרשויות המקומיות. לדברי לין, רק חלק מזערי מהם מגיע לעסקים זעירים וקטנים, ואילו למעלה מ-62 מיליארד שקל מגיעים בעיקר לחברות הגדולות במשק. למשרדי הממשלה השונים אין כל מידע רשמי מהו אחוז הרכש הממשלתי שעובר לעסקים הזעירים, הקטנים והבינוניים.

על פי נתוני האיגוד, כיום פועלים בישראל (שנת 2015 ולא כולל עצמאים) כ- 265,600 עסקים זעירים, קטנים ובינוניים (עד 100 עובדים או מחזור שנתי של 100 מיליון ?) המעסיקים  כ-1,150,000 עובדים מתוכם כ-248,000 עסקים המוגדרים קטנים (עד 20 עובדים או 2 מיליון ? מחזור). כבכל מדינה, גם בישראל עסקים אלה מהווים את מנוע הצמיחה של הכלכלה ואחראיים על יצירת מרב מקומות התעסוקה במשק.

לאור נתון עגום זה, איגוד לשכות המסחר יזם הצעת חוק  לתיקון חוק חובת המכרזים במטרה להביא למצב שוויוני שיאפשר גם לעסקים זעירים וקטנים לזכות במכרזים ציבוריים ולהגדיל חלקם של עסקים בינוניים.

על פי הצעת האיגוד, שנשלחה לשרי האוצר והכלכלה ולמנהל הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים, חוק חובת המכרזים יוחל גם על הרשויות המקומיות. לא יפסל עסק שביכולתו לעמוד בתנאי המכרז רק על שום היותו עסק זעיר, קטן או בינוני. במכרזים בהם היקף העבודה או השירות הנדרשים אינם עולים על 5 מיליון שקל תותר השתתפות רק לעסקים זעירים וקטנים ובמכרזים שהיקפם עד 10 מיליון שקל תותר ההשתתפות גם לעסקים בינוניים. בנוסף, באם לאחר שקלול תוצאות מכרז ממשלתי יתקבלו תוצאות זהות, תיבחר ההצעה של העסקים הקטנים. כמו כן, באם זכה במכרז עסק גדול, הוא יהיה מחויב לבצע לפחות 20% מהיקף העבודה באמצעות עסקים קטנים.

 

בהצעת החוק של האיגוד ישנה גם התייחסות לשני סעיפים במסגרת תנאי סף, המגבילים עד היום את השתתפותם של העסקים הקטנים והבינוניים במכרזים: היעדר הפריסה הארצית והערבויות. על פי ההצעה, לא תידרש כתנאי פריסה ארצית. במידת הצורך הארץ תחולק למספר אזורים והתנאים שידרשו בכל אזור יותאמו להיקף העבודה באזור עצמו. בנוגע לערבויות, במכרזים בהם ניתן להשתתף רק בחלק מהמכרז, הערבות שתידרש תהיה פרופורציונאלית להיקף ולא תידרש ערבות ביצוע לכלל המכרז.

 

"על אף שחוק חובת המכרזים קבע עיקרון יסוד שהוא מתן הזדמנות שווה והוגנת לכל עסק, להשתתפות במכרזי המגזר הציבורי, במציאות אין זה כך והפקידות מעדיפה תמיד לעבוד מול מעט חברות גדולות מאשר לפתוח הזדמנות הוגנת גם בפני חברות זעירות, קטנות ובינוניות" אומר עו"ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר. "היקפי הרכש המקומי של המגזר הציבורי (כולל הרשויות המקומיות) נאמדים בכ-65 מיליארד שקל. יש לעשות שינוי טוטאלי בחשיבה בכל הנוגע לשדרוג מגזר העסקים הזעירים, הקטנים והבינוניים. זו איוולת וגזלה להעניק מתוך 65 מיליארד ש"ח רכישות המגזר הציבורי רק חלק מזערי למגזר העסקים הזעירים, הקטנים והבינוניים".