פערים גדולים בהישגים החינוכיים בין עשירים לעניים

יום ד', 15 בינואר 2020
 
פער עצום בזכאות לבגרות איכותית: 13% בחמישון התחתון, 84% בעליון
שנתון המועצה הלאומית לשלום הילד: בעשור החולף נרשמה עלייה בשכיחות אירועי האלימות, ההשחתה והבריונות בבתי הספר; תחולת העוני של ילדים חרדים עלתה מ-55% ב-2017 ל-60% ב-2018; אחד מכל חמישה ילדים יהודים (21%) חי מתחת לקו העוני, לעומת 3 מ-5 במשפחות ערביות
 
קיימת עלייה גדולה בתחולת העוני של ילדים חרדים - מ-55% ב-2017, ל-60% מהילדים ב-2018; כמחצית מהמשפחות בהן ארבעה ילדים ומעלה וכשני שלישים מהמשפחות הכוללות למעלה מחמישה ילדים חיות מתחת לקו העוני. כך עולה מנתוני שנתון "ילדים בישראל 2019" של המועצה הלאומית לשלום הילד, שהוגש לנשיא המדינה, ראובן ריבלין. ילדים מוגדרים בשנתון כבני עד גיל 18.
 
השנתון גם חושף את הפערים הקשים בהישגים החינוכיים בין עשירים ועניים: כך, רק 13% מהתלמידים בחמישון התחתון בחינוך העברי זכאים לתעודת בגרות איכותית- כזו העומדת בדרישות האוניברסיטאות, לעומת 84% מהתלמידים בחמישון העליון.
 
בשנת 2018 חיו 30% מהילדים מחת לקו העוני, עלייה קטנה לעומת 2017 (29.5%). מ-2014 עומד אחוז הילדים העניים סביב ה-30%, כאשר אחד מכל חמישה ילדים יהודים (21%) חי מתחת לקו העוני, לעומת שלושה מחמישה במשפחות ערביות. עם זאת, חלה ירידה בתחולת העוני של ילדים ערבים - מ-61% ב-2017 ל-58% ב-2018.
 
רק 29.5% מהילדים הערבים בגילאי 0-3 נמצאים במעונות יום ציבוריים ופרטיים, פחות מחצי משיעור הילדים היהודים (67%) הנמצאים שם. מספר התלמידים שקיבלו אישור ללמוד בחינוך ביתי ולא בבית ספר הוכפל פי 3.5 לאורך העשור - מ-310 ב-2010 ל-1,120 ב-2019.
 
כאמור, פערי ענק מתגלים שוב גם בתחום הזכאות לבגרות: 57% מתלמידי כיתה י"ב בחינוך העברי היו זכאים ב-2017 לתעודות בגרות איכותית - העומדת בסף הדרישות של האוניברסיטאות; עם זאת, רק 13% מהתלמידים בחמישון היהודי התחתון היו זכאים לתעודת בגרות העומדת באותן דרישות, לעומת 84% בחמישון העליון. פחות מחצי מתלמידי כיתה י"ב הלומדים בירושלים היו זכאים ב-2018 לבגרות (49.5%), וסביר שהדבר נובע מהאחוז הגבוה של תלמידים חרדים וערבים בעיר.
 
הריכוזים החרדיים מובילים גם בשיעורי נשירת תלמידים בגילאי תיכון: ירושלים 4.5%, צפת 4.4%, בית שמש 3.7%, ביתר עילית 3% ומודיעין עילית 3.2%. זאת לעומת 1.6% בחינוך העיברי ו-2.9% בחינוך הערבי. בסך הכל נושרים 5.3% מתלמידי החינוך החרדי בשנה, לעומת 1.2% בחינוך היהודי הלא חרדי. עם זאת, עולה הטענה שחלק משמעותי מהתלמידים החרדים עוברים בפועל לישיבות גדולות (למבוגרים) ולא באמת נושרים, כך שחלק מהנשירה בחינוך החרדי מקורה בסיבות טכניות.