קול קורא לתמיכה בפרויקטים משותפים ישראל-ארהב בתחום האנרגיה

יום ב', 29 באפריל 2019
קרן בירד אנרגיה (BIRD Energy), שיתוף הפעולה בתחום האנרגיה המתחדשת בין משרד האנרגיה האמריקאי לבין משרד האנרגיה ורשות החדשנות בישראל, פרסמה "קול קורא" לתמיכה במיזמי מו"פ משותפים של חברות מישראל וארה"ב בתחומי אנרגיה מתחדשת, התייעלות אנרגטית וגז טבעי.
 
הפרויקטים הזכאים להשתתף בתכנית בירד אנרגיה הם שיתופי פעולה בין חברה אמריקאית לחברה ישראלית, או שיתוף פעולה בין חברה באחת המדינות לאוניברסיטה או גוף מחקר אקדמי במדינה השנייה. הפרויקט חייב להציג אתגר והזדמנות עבור שתי המדינות לפיתוח וחדשנות בכל תחומי האנרגיה המתחדשת וההתייעלות האנרגטית וביניהם: אנרגיה סולארית, אנרגיית רוח, טכנולוגיות רכב מתקדמות, דלקים חלופיים, רשת חשמל חכמה, אחסון אנרגיה, אנרגיה במשק המים וייצור מתקדם ויעיל אנרגטית. בנוסף, השנה נוסף לנושאי החדשנות גם נושא הגז הטבעי. לפרויקט חייב להיות פוטנציאל מסחרי משמעות
צוין כי הפרויקטים המוגשים לקרן עוברים בדיקה קפדנית על-ידי בוחנים ישראלים מטעם משרד האנרגיה ורשות החדשנות ובוחנים אמריקאים מטעם משרד האנרגיה האמריקאי. תוכנית בירד אנרגיה מממנת עד 50% מעלות הפרויקט, ועד למיליון דולר לכל פרויקט משותף ("מענק מותנה"), אשר יוחזר רק אם יש הצלחה מסחרית.
פירוט מלא של הצרכים המשותפים הנדרשים מפרויקט ניתן למצוא באתר האינטרנט של קרן בירד: https://www.birdf.com/bird-energy-call-proposals/