כתב אישום נגד בכירים בחברת הסלולר של רמי לוי

יום א', 29 בדצמבר 2019

עקיצה וחשד חמור לפלילים בשיריון הצדיקות של רמי לוי.

כתב אישום בכפוף לשימוע הוגש נגד בכירים בחברת הסלולר רמי לוי, זאת בשל שימוש אסור במאגרי מידע של חברת התקשורת שבבעלות הקבוצה ופגיעה בפרטיות: פרקליטות מחוז ירושלים הודיעה לעורכי הדין של חברת "רמי לוי שיווק השקמה תקשורת", ובעלי תפקידים בחברה ובחברת האם כי היא שוקלת להעמידם לדין בכפוף לשימוע בשל עבירות פגיעה בפרטיות.

החשודים בביצוע העבירות הם אופיר אטיאס, מנהל החברה וחתנו של בעל השליטה רמי לוי, שלמה ג'וליאן, אחראי אבטחה בחברה, שמואל לוי סמנכ"ל ב"רמי לוי שיווק השקמה" ואפרים יהודאי קב"ט ראשי בחברה.

על פי הודעת הפרקליטות, לאחר שבשנת 2011 קיבלה חברת רמי לוי רישיון ממשרד התקשורת למתן שירותים סלולריים, היא התקשרה עם חברת פלאפון וקיבלה ממנה גישה למערכות הפעלה שונות של פלאפון, בין היתר למערכת המתעדת נתוני תקשורת ומאפשרת להפיק פלטי שיחות ואיכונים. המערכת נועדה לשימושן של חברות תקשורת לצורך מניעת הונאות ולמטרה זו בלבד.

על פי החשד בין 2016-2011 בוצעו מאות בדיקות במערכת, בניגוד למטרת מאגר המידע. לטענת הפרקליטות, "החשודים, איש לפי חלקו, ניצלו לרעה את המערכת על מנת להתחקות, לבלוש ולחקור אודות אנשים, עובדי החברה ושאינם עובדי החברה, בלא ידיעתם או הסכמתם ותוך פגיעה קשה בפרטיותם. זאת עשו החשודים לצרכים שונים – אישיים ועסקיים, בהזדמנויות רבות ושונות ובאופן שהפך לדפוס פעולה חוזר לבירור עניינים שונים שאותם ביקשה הנהלת החברה או ביקשו הם לברר באמצעות מאגר הנתונים שהופקד בידם".

כך למשל, בשנת 2013 על רקע פריצה לביתו של אטיאס ועל מנת לאתר חשודים בביצועה, ערך ג'וליאן, לבקשתו של אטיאס, בדיקות במערכת על מספרי הטלפון של אנשים שונים. במקרה אחר ביצע ג'וליאן בדיקה במערכת על מספרו של אדם בשל תביעה קטנה שהגיש נגד חברת רמי לוי. במקרה נוסף, ביצע ג'וליאן בדיקות במערכת על מספרם של עיתונאים וזאת על רקע כתבה שלילית שפרסמו על החברה. בדיקות נוספות נעשו לעובדי חברת בת של רמי לוי על רקע חשד להקמת ועד עובדים.

לגרסת הפרקליטות, "הבדיקות המופיעות בכתב החשדות נערכו שלא למטרה לשמה הוקם המאגר ושבגינה נמסר המידע ומבלי שהתקבלה הסכמתם של הנבדקים, תוך הפרת חובת סודיות שנקבעה בדין לגבי ענייניו הפרטיים של אדם ובאופן המהווה בילוש או התחקות אחרי אדם, העלולים להטרידו, ובניגוד להוראות הדין בדבר שימוש במאגר מידע".

גם רמי לוי עצמו נחקר במרץ 2016 בפרשה, ובעקבות זאת הודיעה החברה לבורסה כי "נציגי החברה שיתפו פעולה באופן מלא עם משטרת ישראל ומסרו למשטרת ישראל את כל הראיות והמסמכים שביקשה". עוד טענה החברה אז כי "לא נעשה כל שימוש במערכות המידע שאינו בסמכות או שאינו כדין. החברה סומכת ידיה על גופי החקירה כי יסיימו חקירתם בהקדם וכי מלאכתם תעשה נאמנה".

המשטרה המליצה ביוני 2016 להעמיד לדין לצד שאר הבכירים גם את לוי עצמו, אולם לפי הודעת הפרקליטות הבוקר, בשלב זה לוי לא זומן לשימוע.

  •