מלחמות ללא שפך דם

יום ב', 23 בדצמבר 2019

סוף סוף פתרון  למלחמות  המסכנות חיי אדם. קרבות עזים ללא שפך דם 

המלחמות בין עמים ואנשים יערכו בכל סוגי משקפי ה-Virtual Reality - VR

עם קרבות אכזריים על המסכים בלבד