עסקים מחמיצים צמיחה גבוהה של ההכנסות והרווחים

יום ב', 5 במרץ 2018


 

CA Technologies      מדווחת על תוצאות של מחקר גלובלי, בחסות CA,אשר מצא כי בעוד רוב הארגונים מחויבים לאימוץ מלא של אג'יליות (Agileו-DevOps, רבים נאבקים עם אתגרים חשובים ומחמיצים את היתרונות הגדולים שפרקטיקות אלו עשויות להניב לשורה התחתונה.

זוהי שיטת  חשיבה, תרבות, וכן קבוצה של שיטות טכניות המספקת תקשורת, אינטגרציה, אוטומציה, ושיתוף פעולה הדוק בין כל האנשים הדרושים לתכנון, פיתוח, בדיקה, פריסה, שחרור ותחזוקה של פתרון .

המחקר, "כיצד Agileו-DevOps  מאפשרים מוכנות וטרנספורמציה דיגיטלית" מצא כי בעוד 75 אחוזים מהנשאלים מכירים בכך שאג'יליות ו-DevOpsמביאים להצלחה עסקית משמעותית כאשר הם מיושמים יחדיו, רק אחוז קטן יחסית סבור כי קיים שימוש עקבי, עמוק ונרחב בפרקטיקות אלה, במידה ניכרת.

המחקר מציג את המאפיינים של Agility Masters(18 האחוזים העליונים) –ארגונים שאימצו בצורה מירבית, ומבצעים את רוב, או כמעט כל הדברים הנכונים כדי להפוך את האג'יליות וה-DevOpsלחלק חיוני בתפקוד היומיומי. Agility Mastersאלו נוטים יותר להשתמש באג'יליות על פני פונקציות שונות בחברה, ולכן סביר שאין זה צירוף מקרים כי צמיחת ההכנסות והרווחים של ארגונים אלו היא 60%, והם בסבירות גבוהה פי 2.4 מעמיתיהם במיינסטרים להגדיל את עסקיהם בשיעור של למעלה מ-20 אחוזים.

"קיים לחץ להפוך את כל חלקי הארגון לגמישים ככל האפשר כאשר הם מגיבים לדרישות המשתנות של הלקוחות, לציפיות המשתמשים, לשינויים הרגולטוריים - וחשוב מכל - להזדמנויות בשוק", אמר איימן סייד, נשיא ומנהל המוצרים הראשי של CA Technologies."מנהלים עסקיים צריכים להיות אגרסיביים  ולפעול לאימוץ אג'יליות ו-DevOpsבארגונים שלהם. ההצלחה של עסקיהם תלויה בכך".

המחקר גם מצא כי ארגונים מתמודדים עם אתגרים דומים: תרבות, מיומנויות, השקעה בתכניות ו-leadership alignment. המחקר מדגיש את ההכרה הרווחת כי יישום אג'יליות ו-DevOpsלאורך מחזור החיים של התוכנה הוא לא רק עניין של מיומנויות חדשות ודפוסי עבודה. בקרב  חלק מהארגונים הדבר דורש גם שינוי משמעותי בחשיבה ובהתנהגות, וביצוע שינויים אלה הוא סוגיה הקשורה לאנשים - גם ברמת המנהלים. סדרי העדיפויות העיקריים לשיפור היעילות שזוהו על ידי המשתתפים במחקר כוללים:

 שיפור התרבות הארגונית כדי לעודד ולתגמל שיתוף פעולה (84%)

 יותר תמיכה ומחויבות של ההנהלה בכל הרמות  (82%)

 הדרכה לצוותיIT על שיתוף פעולה ושילוב best practicesבעבודה היומיומית (78%(ומשאבים נוספים שיסייעו להם ליישם פרקטיקות אג'יליות ו-DevOps(75%).

• הקלת לחץ הזמן, כך שהצוות יכול ליישם פרקטיקות אג'יליות ו-DevOps(74%).

משתתפים במחקר ציינו כי קשה מאד או מאתגר למצוא אנשי מקצוע המכירים שיטות אג'יליות (68 אחוזים), בעלי ניסיון עם DevOps(77 אחוזים) ו / או התנסו בעבודה משותפת חוצת-צוותים (67 אחוזים). הדבר מצביע בבירור על פער במיומנויות ברוב הארגונים, אשר דורש משאבים זמינים, במיוחד והכשרה.