עלייה במדד מנהלי הרכש בחודש יוני 2019

יום א', 21 ביולי 2019

מדד מנהלי הרכש בישראל לחודש יוני ממשיך זה החודש הרביעי ברציפות להימצא במגמת התרחבות והחודש אף נצפתה התעצמות בעוצמת ההתרחבות. הערך שנמדד החודש עומד על %52.7 לעומת ערך של 50.4% שנמדד בחודש הקודם (סדרת נתונים מנוכה עונתיות), עליה קלה של 2.3% לעומת הערך שנמדד בחודש הקודם. החודש, רכיב הביקושים המקומיים שב וחזר להתרחבות והצטרף לרכיבי תפוקות הייצור והתעסוקה. רכיב  הביקושים ליצוא ממשיך גם החודש להיות בהתכווצות. רכיב מחירי חומרי הגלם ממשיך החודש להימצא בהתרחבות.

 

להלן ריכוז נתוני המדד לחודש יוני 2019  והשוואה לנתוני החודש הקודם:

 

 

מדד

חודש

יוני

מדד

חודש

מאי

 

שינוי

 

מגמה

מס' חודשים במגמה

מדד הכללי

52.7

50.4

2.3

התרחבות

4

קו מגמה

52.6

52.1

0.5

התרחבות

34

ביקושים מקומיים

55.0

44.2

10.8

התרחבות

1

ביקושים לייצוא

48.5

46.7

1.8

התכווצות

4

תפוקות ייצור

54.7

60.5

5.8-

התרחבות

9

תעסוקה

51.8

55.3

3.5-

התרחבות

9

מחירי חומרי גלם

51.7

51.6

0.1

התרחבות

2

מלאי מוצר מוגמר

47.3

38.8

8.5

התכווצות

6

מלאי חומרי גלם

49.6

39.8

9.8

התכווצות

4

כמות הרכישות למלאי

51.5

44.0

7.5

התרחבות

1

זמני אספקה יבוא

53.7

56.2

2.5-

התרחבות

3

זמני אספקה מקומי

54.7

53.8

0.9

התרחבות

3

 

 

{NAPM - Purchasing Managers’ Index {PMI

אינדקס מנהלי הרכש האמריקאי

פברואר

2017

מרץ

2017

אפריל

2017

מאי ‏2017

יוני

2017

יולי

2017

אוגוסט

2017

ספטמבר

2017

57.7

57.2

54.8

54.9

57.8

56.3

58.8

60.8

אוקטובר

2017

נובמבר

2017

דצמבר

2017

ינואר

2018

פברואר

2018

מרץ

2018

אפריל

2018

מאי

‏2018

58.7

58.2

59.7

59.1

60.8

59.3

57.3

58.7

יוני

2018

יולי

2018

אוגוסט

2018

ספטמבר

2018

אוקטובר

2018

נובמבר

2018

דצמבר

2018

ינואר

2019

60.2

58.1

61.3

59.8

57.7

59.3

54.1

56.6

פברואר

2019

מרץ

2019

אפריל

2019

מאי ‏2019

יוני

2019

יולי

2019

אוגוסט

2019

ספטמבר

2019

54.2

55.3

52.8

52.1

51.7

 

 

 

 

פרסום נתונים אלה באדיבות  ISM

ארגון מנהלי הרכש האמריקאי

המשק היצרני האמריקאי ממשיך בהתרחבות

הפעילות הכלכלית של המגזר היצרני בארה"ב ממשיכה זה החודש השלושים וארבעה ברציפות להימצא במגמת התרחבות אם כי החודש נצפתה התמתנות נוספת בעוצמה של ההתרחבות. כלל הכלכלה האמריקאית ממשיכה זה החודש ה – 122 ברציפות להימצא במגמת התרחבות. החודש נמדד ערך של 51.7% לעומת ערך של 52.1% שנמדד בחודש הקודם, ירידה של 0.4% לעומת החודש הקודם. החודש כל הרכיבים המרכזיים והחשובים של המדד נמצאים במגמת התרחבות. החודש רכיב מחירי חומרי הגלם עבר מהתרחבות להתכווצות. החודש 12 מגזרים מתוך 18 המגזרים הנבדקים דיווחו על התרחבות בפעילותם הכלכלית.