מאז פרוץ המשבר הוכפל מספר תובעי הבטחת הכנסה

יום ג', 1 בדצמבר 2020
 
לראשונה מאז פרוץ המשבר, מפרסם היום שירות התעסוקה נתונים על תובעי קצבת הבטחת הכנסה ולפיהם עולה כי מאז פרוץ המשבר מספר תובעי קצבת הבטחת הכנסה כמעט והוכפל - עלה מ 59,043 תובעים ערב המשבר, עד ל- 15.3.2020, לכדי 115,336 נכון להיום, שמונה חודשים מפרוץ המשבר. המדובר הוא בעלייה של 95% ובתוספת של 56,243 תובעי קצבת הבטחת הכנסה חדשים.
 
מאז פרץ המשבר רבים מצעירי ישראל שאינם בעלי משפחות הפכו למחוסרי עבודה מחד ומאידך לא עלה בידם לצבור את תקופת האכשרה המזכה בדמי אבטלה (כיום, שישה חודשי עבודה), מציאות שהותירה אותם בלא רשת ביטחון כלכלית.
 
לפיכך ובהעדר מנגנון גמלה מותאם לאוכלוסייה זו, יצא המוסד לביטוח לאומי בקריאה למיצוי זכויות בקצבת הבטחת הכנסה גם לצעירים שלא צברו את תקופת האכשרה המזכה בקצבת דמי אבטלה. עקב החלטה זו, מאז פרוץ משבר הקורונה עלה שיעור הצעירים, בגילאי 18-35, בקרב אוכלוסיית תובעי הבטחת ההכנסה באופן משמעותי ועומד כעת על 29%.
 
תופעה מדאיגה מאוד שנרשמת מאז פרץ המשבר היא תופעת "הדלת המסתובבת", ולפיה תובעי הבטחת הכנסה אשר שוקמו תעסוקתית קודם למשבר במסגרת התוכנית "מעגלי תעסוקה" של שירות התעסוקה והשתלבו בשוק העבודה מצאו עצמם שוב מחוץ למעגל העבודה מאז שפרץ. 44,086 מתובעי דמי האבטלה ו- 18,287 מתובעי הבטחת הכנסה שנוספו מאז פרץ המשבר הם כאלה שקיבלו הבטחת הכנסה בעשור האחרון, השתקמו וכעת, עקב המשבר, נפלטו שוב בדלת מסתובבת משוק העבודה.
 
מאז פרוץ המשבר עלה מספר בני הזוג הנשואים התובעים הבטחת הכנסה ב 167%, מ 14,474 קודם למשבר ל 24,227 כיום. בהתפלגות המגזרית של בני הזוג התובעים נרשם שינוי בשמונת חודשי המשבר, אם קודם למרץ 2020 80% מבני הזוג שתבעו הבטחת הכנסה (11,616) היו ערבים הרי שכעת ירד שיעורם לכדי 72% (17,378), כאשר העלייה הגדולה ביותר נרשמה בקרב בני הזוג החרדים ששיעורם, עלייה של 261% במספר בני הזוג, מ 719 קודם למשבר ל 1,859 כעת ואם קודם למשבר היוו 5% מכלל בני הזוג תובעי הבטחת ההכנסה הרי ששיעורם עומד כעת על 8%.
 
ואזהרת מערכת SoftNews:
עם סיום הזכאות לדמי אבטלה ביוני 2021, החשש הוא שאזרחים רבים אשר לא יצליחו להשתלב בעבודה בחצי שנה הקרובה ייאלצו לתבוע הבטחת הכנסה על מנת להתקיים.
כל ההצהרות והתוכניות לשילוב תובעי הבטחת הכנסה בתוכנית "מעגלי תעסוקה" ובתכניות נלוות אחרות, כדי לשפר את מצבם הכלכלי ולהפחית עד כמה שניתן את התלות בקצבאות נמצאות בעיקר  על הנייר בלבד.