גידול - חברות ההיי-טק הישראליות גייסו 1.55מיליארד דולר ברבעון הראשון

יום ד', 17 באפריל 2019

 

ממצאים עיקריים:

  • חברות בסבבי C  גייסו 476 מיליון דולר ב- 14 עסקאות–הנתונים הגבוהים ביותר מאז 2014
  • סבב ההשקעה החציוני טיפס ל- 6 מיליון דולר בשל חמש עסקאות הגדולות מ- 50 מיליון דולר כל אחת
  • עלייה משמעותית בהשקעות בחברות שעוסקות בפיתוח טכנולוגיות מבוססות  AI–גייסו 599 מיליון דולר ב- 51 עסקאות–כמעט כפול בהשוואה לרבעון הראשון ב- 2018
  • סכום שתי עסקאות גדולות מ- 100 מיליון דולר כל אחת שווה ל- 16% מסך ההון שגוייס

ברבעון הראשון של השנה חברות ההיי-טק הישראליות גייסו 1.55 מיליארד דולר ב- 128 עסקאות. מגמת העלייה בהשקעות בהיי-טק הישראלי נמשכת גם לתוך 2019, לאחר פעילות יוצאת דופן ברבעון הרביעי של 2018. חברות ההיי-טק הישראליות גייסו 28% יותר במונחים דולריים ו- 15% יותר במספר העסקאות בהשוואה לרבעון הראשון ב- 2018. מספר העסקאות וכן היקף ההון שגוייס ברבעון הראשון של 2019 בידי חברות היי-טק ישראליות ממוקמים בקצה הגבוה של הערכים מהשנים האחרונות.

ברבעון הראשון של שנת 2019, גודל העסקה החציונית זינק ל- 6 מיליון דולר בשל חמש עסקאות הגבוהות מ- 50 מיליון דולר כל אחת. שתיים מהן היו גדולות מ- 100 מיליון דולר כל אחת:Innoviz (132 מיליון דולר) ו- DriveNets(110 מיליון דולר). ההון שגוייס בשתי העסקאות האלו שווה לכ- 16% מסך ההון הכולל שגוייס ברבעון הראשון של השנה.

גיוסי הון לפי שלבים

מגמות ההשקעה בהיי-טק הישראלי ממשיכות להיות ברורות ברבעון הראשון של 2019, בדומה לרבעונים האחרונים. העדפות המשקיעים להפחית את רמות סיכון ולהסתפק בתשואות מתונות תרמו למגמת העלייה בהיקף ההון שגוייס במהלך הרבעון הראשון ב- 2019 בידי חברות בשלבים מאוחרים. הסכומים שגוייסו בידי חברות בשלבים המוקדמים חזרו לרמתם אחרי עלייה ברבעון הרביעי של 2018.

ברבעון הראשון של שנת 2019 חברות היי-טק ישראליות בסבבי ה- seed  גייסו 51 מיליון דולר, ירידה בהשוואה ל- 94 מיליון דולר ו- 54 מיליון דולר ברבעון הרביעי והראשון ב- 2018, בהתאמה. מספר עסקאות ה- seed(28) דומה למספרן בשנים 2014-2018.

לפי ניתוח IVC, בעוד שסך ההון שגוייס בסבבים מאוחרים ירד לכ- 206 מיליון דולר ב- 17 עסקאות במהלך הרבעון הראשון של 2019, סבבי גיוס מסוג Cזינקו ל- 476 מיליון דולר ב- 17 עסקאות - הערכים הגבוהים ביותר בארבע השנים האחרונות. עסקאות גיוסי ההון הגדולות מ- 20 מיליון דולר כל אחת, משכו 64% מכלל ההון שגוייס ברבעון הראשון של 2019.

עו"ד שמוליק זיסמן, שותף מנהל העומד בראש תחום ההייטק במשרד זיסמן, אהרוני, גייר ושות' (ZAG-S&W) אומר כי: "ההיי-טק הישראלי פתח את 2019 בתנופה. אנו אופטימיים במיוחד לאור העובדה שזהו הרבעון הראשון המוצלח ביותר בשש השנים האחרונות, הן מבחינת סך הגיוס והן מבחינת סך העסקאות. עוד סיבה לאופטימיות היא שיעור מעורבתן של קרנות הון סיכון בסך ההון שהושקע - מהגבוהים ביותר בחמש השנים האחרונות".