הלמס: ציפיות שליליות של מנהלים בענפי המשק השונים

יום ד', 12 באוגוסט 2020

 

סקר מצב תעשייה שערכה  הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה:

ברוב הענפים בולטות הערכות פסימיות של המנהלים ויש אף סימנים של הרעה 

יולי 2020 

 • בשאלה על מצבה הכלכלי של החברה ביולי (הווה), בהתאם לכך שהמשק עדיין נמצא בתהליכי חזרה לשגרה במהלך רובו של חודש יולי, מאזן הנטו נשאר זהה לחודש הקודם, ועומד על 7.6.
 • באומדן זה יש שוני משמעותי בין הטכנולוגיות השונות והמאזנים נעים בין 25.4 בתעשייה העילית ל-8.1- במסורתית. מאזן המצב הכלכלי בהווה של התעשייה המסורתית הוא שלילי (בשאר ענפי הטכנולוגיה הוא חיובי) וגם מראה על ירידה לעומת המצב בחודש יוני (8.1- ביולי לעומת 5.9- בחודש יוני).

יוני 2020 לעומת מאי (עבר)

 • מאזן היקף התעסוקה המשיך להשתפר בכלל התעשייה, אך הוא עדיין שלילי (7.2- לעומת 9.2- בחודש הקודם). בתעשייה העילית המאזן עלה והפך לחיובי.

ציפיות המנהלים לחודש אוגוסט

 • נראה שבחודש יולי המנהלים בתעשייה פסימיים לגבי המצב בעתיד, חלו ירידות בכל מאזני הציפיות.
 • הציפיות להיקף הייצור ירדו ממאזן של 1.3 ביוני למאזן של 1.47- ביולי.

בינוי

יולי 2020 (הווה)

 • בענפי הבינוי חלה ירידה במאזן המצב הנוכחי של החברה, אם כי הוא עדיין נותר חיובי – מ-7.5 ביוני ל-1 ביולי.

הציפיות לחודש אוגוסט 2020

 • בענפי הבינוי הציפיות של המנהלים לתעסוקה ולפעילות השוטפת בחודש אוגוסט הן שליליות ומצביעות על ירידה לעומת ציפיות המנהלים שנאספו בחודש יוני. ניתן להניח שחוסר הוודאות והגידול במספר הנדבקים בנגיף הקורונה משפיע באופן ניכר על הציפיות לחודש אוגוסט.

 

מסחר קמעוני

ענף המסחר הקמעוני מתבסס ברובו המוחלט על השוק המקומי, ולכן לסגירת הגבולות יש השפעה חיובית על היקף הפעילות בו. עם זאת, המשבר הכלכלי וההגבלות השונות עשויות להשפיע באופן שלילי על הביקוש למוצריו.

יולי 2020 (הווה)

 • מאזן הנטו של מצב החברה במסחר הקמעוני לא השתנה בצורה משמעותית (עמד על 2.6 ביוני ועלה ל-2.9 ביולי).

ציפיות המנהלים לחודש אוגוסט

 • מאזני הנטו של ציפיות המנהלים בענפי המסחר הקמעוני התדרדו ועברו מהתחום החיובי לתחום השלילי. משמעות הדבר היא שהמנהלים צופים ירידה בפעילות ובתעסוקה באוגוסט.יש לציין שבדרך כלל הציפיות לחודש אוגוסט הן חיוביות, ובשנים קודמות היה וחודש זה אופיין אף בגידול בהיקף הפעילות.

מלונאות

יולי 2020 (הווה)

 • בענף המלונאות מאזן מצב החברה בהווה ממשיך להיות שלילי מאוד, אם כי המאזן ממשיך לעלות בצורה מתונה, והוא עומד על 61.9- לעומת 66.5- בחודש הקודם.

הציפיות לחודש אוגוסט 2020 לעומת תקופה מקבילה אשתקד

 • בענפי המלונאות נשאלו המדווחים על ציפיותיהם לחודש אוגוסט לעומת התקופה המקבילה בשנת 2019. ציפיות אלו מצביעות על מאזן שלילי מאוד העומד על 63.9- בציפיות להיקף לינות ישראלים.

שירותים לפי ענפים

ענפי השירותים כוללים פעילות מגוונת ומתחלקים לענפים שונים.

יולי 2020 (הווה)

 • ברוב הענפים חלו ירידות במאזן המצב הנוכחי של החברה. יוצא הדופן הוא ענפי השירותים העסקיים שבו דווקא חלה עלייה ועבר מהתחום השלילי לחיובי. שירותים עסקיים כוללים עסקי נדל"ן, שירותים משפטיים, שירותי ייעוץ וניהול, שירותי חשבונאות, אדריכלות, שירותי עיצוב, שירותי אבטחה, ניקיון ותחזוקה ועוד שירותים.

יוני 2020 לעומת מאי (עבר)

 • בענפים שירותי מידע ותקשורת מאזן השינוי במספר המועסקים ביוני ירד לעומת מאי. דיווח זה עולה בקנה אחד עם פרסומים המדווחים על עלייה בפיטורים בענפים אלו.

ציפיות המנהלים לחודש אוגוסט

 • במרבית הענפים ציפיות המנהלים להיקף הפעילות ולשינויים בהעסקה בחודש אוגוסט הן שליליות. למעשה, רק בענפי השירותים העסקיים הציפיות להיקף הפעילות היו חיוביות וגם הן ירדו לעומת החודש הקודם.