יותר חופש בהתקנת מערכת סולארית בייתית

יום ג', 30 ביוני 2020
הממשלה מצהירה מידי פעם על "התגייסותה" להגדלת הניצול של אנרגיה סולרית בישראל. זאת במסגרת התחיבויות בינלאומיות שאף פעם היא אינה עומדת בהן.
 
האישורים הניתנים עד כה לבתים פרטיים כרוכים בסבל בירוקרטי רב וברישוי מסורבל בנוסף להוצאה הכספית הכבדה.
התוצאה עד כה: נכון להיום, 2.6% בלבד מייצור החשמל במשק מתבצע באמצעות מערכות 'ירוקות', בעיקר סולאריות.
בוועידת האקלים של האו"ם בפריס בשנת 2015, התחייבה ישראל להגיע ל-10% כבר בשנת 2020. לכן, דרושים  היום גל של שינויים רגולטוריים, בירוקרטיים וכלכליים שמטרתם להפוך השימוש במערכות סולאריות למשתלם הרבה יותר לתושב הממוצע. 
 
עתה בא שר הפנים אריה דרעי ומביא מזור חלקי לצרה זו.
 
שר הפנים חתם  על שינוי בתקנות התכנון והבנייה, המאפשר את הקמתם של קירויים שקופים או מתקנים סולאריים לייצור חשמל על פרגולות - ללא צורך בהיתר בנייה, כפי שנדרש היום. 
 
במסגרת התקנות שאישר השר, תתאפשר הקמת מתקנים פוטו-וולטאים לייצור חשמל על תקרות פרגולה ביתיות וכן פרגולות המוקמות בשטחי ציבור - ללא צורך בהוצאת היתר בנייה לכך. שינוי התקנות נועד להביא לחיסכון בהוצאות חשמל - הן למשקי הבית בישראל והן לרשויות המקומיות. באפריל דנה המועצה הארצית לתכנון ובנייה בשינוי התקנות, והמליצה לשר הפנים לאשרן.
עתה לא נותר אלא לראות אם היצרנים, היבואנים, המשווקים והבנקים יתגייסו הפעם באנרגיה הדרושה למימוש ההיתר החדש.